Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a găzduit conferința ținută de Peter Manu, cu titlul Continuități nefericite: ocultarea rasismului interbelic în România postbelică. Studii de caz despre Nicolae Paulescu și Traian Herseni. Dr. Peter Manu este profesor la Albert Einstein College of Medicine din New York, și s-a specializat în studiul antisemitismului academic din România. A semnat împreună cu Horia Bozdoghină cartea Polemica Paulescu: știință, politică, memorie(București, Curtea Veche, 2010).

Conferința a fost moderată de dr. Damiana Oțoiu.

Comunicarea s-a înscris pe linia analizelor care demonstrează că istoriografia din România a produs în timpul comunismului un discurs instrumentat politic.  Curentul protocronist încurajat de regimul lui Nicolae Ceaușescu a înlocuit limbajul marxist-leninist cu cel al triumfalismului naționalist, care a preluat o parte din arsenalul lexical al Mișcării Legionare din perioada interbelică. Acest tip de discurs a continuat după 1989 și a inclus, fără nici un echivoc, antisemitism politic, economic, cultural și religios.

Dintre temele tradiționale ale antisemitismului reluate implicit în perioda național-comunistă și exprimate deschis după 1989 lipsește rasismul, în ciuda prezenței lui în scrierile unor reprezentanți de vârf ai elitei intelectuale interbelice. În studiile de caz, a fost prezentată evoluția către rasism în scrierile antisemite ale fiziologului Nicolae Paulescu și sociologului Traian Herseni, dimensiune ocultată în timpul regimului Ceaușescu și după 1989. Studiile de caz au fost integrate într-un model explicativ al continuității dintre rasismul interbelic și ideologia național-comunistă, bazat pe utilizarea antropologiei rasiale ca justificare a metamorfozei spirituale (omul de tip nou), autonomiei teritoriale și menținerii loialității politice a cetățenilor.