În perioada 28 – 30 mai a.c., a avut loc la Zagreb Conferinţa Internaţională „Prevenirea şi abordarea violenţelor sexuale în situaţii de conflict – realităţi, soluţii şi resurse necesare”, organizată de Ministerul Afacerilor Veteranilor din Croaţia şi Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite. 

Prima zi a conferinţei a fost dedicată experienţelor în materie de violenţă sexuală şi probleme adiacente întâlnite în Ungaria şi România după cel de-al doilea război mondial. În deschiderea evenimentului au vorbit domnul Predrag Matić, Ministrul Afacerilor Veteranilor, doamna Louisa Vinton, reprezentantul UNDP în Croaţia şi F.R.I. a Macedoniei, E.S. Iván Gábor, Ambasadorul Ungariei, precum şi domnul Florian Antohi, ministru consilier la Ambasada României.

La invitaţia organizatorilor, Alina Urs, expert IICCMER, a abordat problema politicii pronataliste din perioada 1966-1989 şi a impactului acesteia asupra femeilor din România. Situaţia creată de măsurile de restrângere a drepturilor reproductive ale cetăţenilor României, care s-au soldat cu aproape 10.000 de decese rezultate în urma avorturilor ilegale, reprezintă un caz unic în regiune, asupra căruia s-a discutat şi în cadrul sesiunii de dezbateri, alături de Ombudsmanul pentru Egalitatea de Gen, doamna Višnja Ljubičić. 

Cazul ungar a fost ilustrat prin proiecţia filmului „Silenced Shame” (2013), regizat de Fruzsina Skrabsky, care tratează problema violenţelor sexuale comise de soldaţii sovietici în anii 1944 – 1945, prin intermediul interviurilor cu supravieţuitori şi martori, dar şi cu foşti soldaţi ai Armatei Roşii. 

Lucrările conferinţei, care a reunit experţi atât din regiune, cât şi din Franţa, Italia, Elveţia, SUA sau Germania, au continuat în zilele următoare cu analiza situaţiei victimelor violenţelor sexuale din timpul conflictelor de pe teritoriul fostei Iugoslavii, în contextul actualei politici de reconstrucţie şi reconciliere. În perspectiva „Summitului global pentru oprirea violenţei sexuale în situaţii de conflict” ce va avea loc la Londra în luna iunie, concluziile conferinţei s-au axat asupra modelelor de bune practici, dar şi asupra unor posibile soluţii pentru compensarea victimelor, indiferent de originea lor etnică.