Adrian Niculescu, „Din exil/După exil”, București, Editura Univers, 1998

În 1983, A. Niculescu se decide să plece din țară, rămâne la Paris o perioadă, pentru ca din 1984 să se stabilească în Italia, țară față de care nutrea (și nutrește încă) o afinitate deosebită. Volumul „Din exil/După exil”, este o culegere de texte publicate de autor înainte și după 1989, deopotrivă în presa exilului („Lupta”, „Curentul”, texte pentru postul de radio „Europa Liberă”), dar și din presa italiană, respectiv cea română „liberă” din anii ’90. Sunt tratate chestiuni curente cu care se confruntau românii din țară către sfârșitul anilor ’80, subiecte de politică internațională, evenimente derulate în exil, respectiv manifestații la care a participat în exilul său din Italia, dar și perioada tulbure din primii ani de după căderea regimului Ceaușescu.