Ion Calafeteanu, „Politică și exil. Din Istoria exilului românesc 1946-1950”, Editura Enciclopedică, București, 2000

Volumul face o prezentare generală asupra organizării românilor din exil, pe baza unor documente aflate în arhive românești și străine. După o trecere în revistă a stilului de viață în exil, precum și a organizării din țările europene, a asociațiilor și partidelor politice din exil, accentul cade pe Comitetul Național Român, creat în Statele Unite, mai precis la Washington DC în anul 1949. CNR rămâne reprezentativ în istoria exilului românesc, fiind prima încercare de a crea un organism reprezentativ al exilului românesc, care să coordoneze eforturile unor partide, organizații, grupuri, curente, personalități, etc., în acțiunea de informare a guvernelor și a opiniei publice internaționale asupra situației din România, pentru înlăturarea regimului comunist și reinstaurarea unui regim democratic în țară. Activitatea CNR este prezentată până la sciziunea din 1950, cu realizările și eșecurile sale. Lucrarea oferă o imagine a ceea ce a însemnat exilul românesc în perioada 1946-1950.