Necesitatea unui astfel de muzeu se bazează pe două constatări:

  • Prima privește gradul redus de interes al tinerei generații pentru trecutul recent, dificultatea pedagogică de intermediere a datelor istorice.
  • A doua are în vedere consolidarea statului de drept prin cunoașterea mai detaliată a mecanismelor statului de nedrept.

În consecință, din ambele perspective, Muzeul nu se dorește doar un spațiu al trecutului, ci deopotrivă unul al viitorului. Proiectul este menit să concretizeze dreptul inalienabil la memorie și pe acela la o viață demnă.


De-a lungul timpului, IICCMER a întreprins o serie amplă de acţiuni în vederea aducerii în atenţia publică a necesităţii înfiinţării Muzeului Crimelor Comunismului în România (MCCR). Printre acestea se numără campania Dreptul la memorie. Argumente pentru un Muzeu al Comunismului la Bucureşti, realizată în parteneriat cu Televiziunea Română, dezbaterea Dreptul la memorie. Muzeul Comunismului din România desfăşurată timp de patru luni pe Adevărul LIVE şi un workshop internaţional menit să adune şi să analizeze argumentele în favoarea înfiinţării MCCR la Bucureşti.

Pe 15 februarie 2017, Preşedintele executiv al IICCMER, Radu Preda, a susţinut, la Muzeul Naţional de Artă al României, conferinţa Trecutul recent între imagine şi realitate. Pledoarie pentru Muzeul Crimelor Comunismului în cadrul expoziţiei Artă pentru popor? Plastica oficială românească între 1948-1965. 

Într-o etapă preliminară, publicul poate accesa ebook-ul gratuit „Comunismul în România”, realizat în colaborare cu Editura Humanitas şi disponibil aici. De asemenea, expoziţia care a stat la baza acestei cărţi, organizată de IICCMER şi Fundaţia Konrad Adenauer, poate fi vizitată până la finalul anului 2017 la Biblioteca Naţională a României. Pentru detalii, vă rugăm click aici.

Expoziţia reprezintă un bun prilej pentru organizarea unor dezbateri şi lansări de carte circumscrise nevoii de cunoaştere a trecutului recent, atât prin prisma mărturiilor martorilor istoriei, cât şi prin dialogul dintre generaţii. Prima manifestare de acest gen a avut loc pe 13 decembrie 2016 sub titlul Dictatura comunistă și drepturile individuale. Învățături din perspectivă democratică, urmată pe 16 februarie 2017 de dezbaterea Cum ne raportăm la trecut? Cultura memoriei în Europa secolului 21. Pe 8 martie 2017, a avut loc o nouă întâlnire, desfăşurată sub titlul Femei în comunism, la care a participat şi actriţa Maia Morgenstern, iar pe 20 martie 2017, dezbaterea Cunoașterea trecutului totalitar comunist. De la interes la dezinteres (și retur) a adus în atenţia publicului măsurile adoptate de alte ţări foste comuniste în vederea cunoașterii trecutului lor totalitar.


Campania IICCMER de colecţionare de obiecte din comunism

Consecvent mandatului său legal și venind în întâmpinarea unei așteptări legitime a societății românești din ultimele trei decenii, Institutul a lansat în mai 2017 o campanie de colecționare a obiectelor care au fost produse sau folosite în perioada comunistă. Scopul acestei campanii este de a alcătui o colecție de artefacte care să constituie baza unui viitor muzeu despre crimele comunismului în România, având evident și o deschidere către întreg spectrul perioadei dictaturii proletariatului, iar până la constituirea acestuia să fie valorificate în expozițiile organizate de IICCMER.