Volumul al III-lea al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România cuprinde studii despre organizarea, funcţionarea şi atribuţiile structurilor de partid şi de stat din timpul regimului comunist. Prin tematică, volumul de faţă propune o analiză a perioadei comuniste prin cercetareastructurilor care au asigurat funcţionarea şi perpetuarea sistemului totalitar.

În structura volumului pot fi diferenţiate trei părţi. Prima are ca tematică structuri ale partidului comunist, cum ar fi Secţia de Cadre PCR Iaşi, Secţia de Agitaţie şi Propagandă, Organizaţiile de femei ale partidului; a doua  analizează instituţiile statului comunist precum Trupele de Grăniceri şi Miliţia, iar ultima parte a volumului tratează relaţia dintre puterea religioasă (Biserică) şi cea politică (partidul-stat).