Primul anuar al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, apărut sub titlul „De ce trebuie condamnat comunismul”, a fost publicat la Editura Polirom. Studiile cuprinse în acest volum încearcă să ofere răspunsuri noi şi adesea provocatoare la întrebarea care constituie titlul cărţii.

Volumul cuprinde articole referitoare la funcţionarea aparatului represiv al statului comunist, la legislaţia represiunii şi studii de caz care ilustrează relaţia dintre Partid şi Securitate, pe de o parte, şi diversele grupuri sociale supuse represiunii, pe de altă parte.

Autorii studiilor se concentrează asupra analizei instituţionale a regimului comunist, a descrierii activităţilor de poliţie politică şi a identificării abuzurilor şi crimelor săvârşite în numele „luptei de clasă”, precum şi a persoanelor responsabile pentru acestea.

Sumar

Marius Oprea, Argument
Stejărel Olaru, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Comandă de aici