În urma evaluării conform criteriilor indicate în Regulamentul de Concurs a probei practice, candidații au obținut următoarele calificative:

Nr. crt. Nume candidat Prenume candidat Calificativ
1. Borchin David Respins
2. Iosif Ana-Maria Respins
3. Nicolae Ionuț Admis
4. Opriș Andreea Admis
5. Temelie Andrei Respins

Candidații declarați admiși vor fi contactați de unul dintre responsabilii de proiect în cadrul acestei săptămâni pentru a se discuta următorii pași.