Nr. crt.

Numărul de înregistrare al dosarului

Punctaj proba scrisă

Rezultat probă scrisă

1

1970/19.08.2021

93

ADMIS

Candidații admiși sunt invitați să se prezinte la proba de interviu, care se va desfășura în data de 02.09.2021, ora 11, la sediul IICCMER, str. Alecu Russo 13-19, et. 5, ap. 11.
Candidatii nemulţumiți de rezultatele probei scrise, pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea acestora, pe adresa de e-mail office@iiccmer.ro sau la sediul IICCMER, str. Alecu Russo 13-19, et. 5, ap 10.