PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30.08.2021, ORELE 11:00, LA SEDIUL IICCMER
CANDIDAȚII NEMULȚUMIȚI DE REZULTATELE OBȚINUTE POT FORMULA CONTESTAȚIE ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA AFIȘARE


Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

1

1970/19.08.2021

Admis