ANUNT
privind organizarea examenului de promovare în funcția imediat superioară a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, examen de promovare în funcția imediat superioară a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul Direcției Investigații Speciale și Politici Educaționale – Compartimentul Cercetare și Investigații Speciale, în data de 10.06.2022, ora 09.00 la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc din strada Alecu Russo nr.13-19, sector 2, București.

Persoana încadrată în funcție contractuală de debutant va fi promovată, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, în funcţia imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin.(9) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc din strada Alecu Russo nr.13-19, sector 2, București, compartimentul Secretariat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, în perioada 23 mai 2022- 27 mai 2022, şi va cuprinde:

 • cererea de înscriere la examen adresată preşedintelui executiv al institutului;
 • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul debutant;
 • copie a raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferente perioadei stagiului de debutant.

 Bibliografie:

 • Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport Final, ediție revăzută și adăugită, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu și Cristian Vasile, București, Ed. Humanitas, 2007;
 • „De ce trebuie condamnat comunismul”, Anuarul IICCMER, vol. I, Ed. Polirom, Iași, 2006;
 • Arendt, Hannah, Originile Totalitarismului, Ed. Humanitas, București, 1994;
 • Cioroianu, Adrian, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Ed. Curtea Veche, București, 2005;
 • Deletant, Dennis, Ceaușescu și Securitatea. Constrângere și disidență în România anilor 1965-1989, Ed. Humanitas, București, 1998;
 • Idem, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej și teroarea polițienească în 1948-1965, Ed. Polirom, Iași, 2001;
 • Judt, Tony, Epoca postebelică. O istorie a Europei după 1945, Ed. Litera, București, 2019;
 • Soulet, Jean-Francois, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până-n zilele noastre, Ed. Polirom, Iași, 1998;

Tematică:

 1. Istoria comunismului în România;
 2. Proiect de cercetare.

*Notă: Se va avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora, în vigoare la data publicării anunțului de examen.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc din strada Alecu Russo nr.13-19, sector 2, București – compartiment Resurse Umane, ap. 10 sau la nr. de telefon 021/3167565, secretar comisie – Coman Gabriel.