Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:

 

Nr.

crt.

Număr de înregistrare dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 3180/03.11.2022 77 ADMIS  

 

Candidatul declarat ADMIS va susţine interviul în data de 21.11.2022, la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc la ora 11,00

 

Afişat astăzi, 16.11.2022, ora  11,00.

Secretar comisie de concurs: Gabriel Coman