În această zi pan-europeană de comemorare a victimelor regimurilor totalitare, ne aducem aminte de toate victimele acestor regimuri.

Trebuie să fim uniţi împotriva totalitarismului, indiferent de sursele sale ideologice şi de forma lui de exprimare.

Sarcina sistemului de educaţie este de a promova justiţia istorică şi de a oferi mai tinerei generaţii surse adecvate de cunoaştere a genocidelor motivate ideologic şi a crimelor împotriva umanităţii comise în trecut, dar şi a cauzelor lor.

Memoria victimelor regimurilor totalitare ne obligă să condamnăm expunerea de simboluri ale regimurilor totalitare, acolo unde acestea servesc la tentative de a justifica şi eroiza actele acelor regimuri. 

Toate regimurile totalitare, ca cel nazist şi cel comunist, au restricţionat sistematic libertăţile oamenilor şi le-au încălcat drepturile, sub forma lor extremă de crime împotriva umanităţii, motivate ideologic. Multe dintre crimele comise de regimurile totalitare au fost de natură genocidală. 

Genocidul şi crimele împotriva umanităţii sunt crime care nu se prescriu.

Victimele crimelor comise de regimurile totalitare au dreptul la justiţie. Din păcate, practica investigării şi condamnării crimelor regimului comunist este insuficientă şi lipsită de coordonare între ţări. 

Fundamentul pentru conciliere şi construirea viitorului îl reprezintă justiţia. Competenţa curţilor supranaţionale existente nu include investigarea crimelor din trecut comise de regimurile comuniste şi pedepsirea celor vinovaţi. Considerăm că este necesară explorarea posibilităţii unei cooperări supranaţionale pentru a înfiinţa o instituţie specială care să investigheze crimele regimurilor totalitare, incluzând crimele regimului comunist, aşa cum crimele regimului nazist au fost condamnate şi părţile vinovate pedepsite. Este important să se formeze o echipă de experţi care să analizeze această problemă.

Considerăm că este necesar să evidenţiem faptul că toate ţările trebuie să asigure accesul public la arhivele care conţin informaţii legate de crimele regimurilor totalitare.

Solicităm guvernelor tuturor ţărilor europene să ofere atât sprijin material, cât şi moral pentru investigarea istoriei regimurilor totalitare, pentru a preveni manipularea datelor istorice şi pentru valorizarea rezultatelor investigaţiilor.

Traducere din engleză: IICCMER