La Editura Zeta Books a fost publicat cel mai recent număr al revistei ştiinţifice a IICCMER History of Communism in Europe, vol. 6/ 2015, cu tema (Dis)Embedding. The Institutionalization of the Social Memory of Totalitarian Pasts: Practices, Politics, Arts.

Europa secolului XX s-a confruntat cu diverse forme de regimuri autoritare sau chiar totalitare. Europa secolului XXI urmăreşte să construiască societăţi democratice şi să înveţe din luptele trecutului, un demers care implică, pe de o parte, o privire atentă şi sinceră asupra istoriei, precum şi o muncă dedicată instituţionalizării diverselor memorii colective din comunităţile europene, pe de altă parte. Întrebarea referitoare la modul în care să ne raportăm la memoria traumatică continuă să stârnească numeroase dezbateri. Volumul încearcă să adune câteva răspunsuri pertinente, modele sau întrebări utile privind gestionarea relaţiei dificile dintre practicile de memorie, instituţionalizarea lor şi mixul de politici din această ecuaţie deja complicată. Cum conceptualizăm, interpretăm, reprezentăm şi elaborăm o versiune precisă a trecutului, în cazul în care există aşa ceva? Cum includem toate glasurile care trebuie să se facă auzite? Este nevoie să limităm implicarea factorului politic? Care este rolul societăţii civile în gestionarea trecutului?

Revista History of Communism in Europe, vol. 6/ 2015, poate fi achiziţionată online aici.

Din cuprins:

CUVÂNT ÎNAINTE

Radu PREDAWhat Must We Not Forget

ARGUMENT

Dalia BATHORY: Authoritarian and Post-authoritarian Practices of Building Collective Memory in Central and Eastern Europe

I. COMMUNISM EMBEDDED – BOOKS, SHELVES, CURTAINS

Ruxandra CÂMPEANU“Revis(it)ing the Romanian Cultural Heritage” during Gheorghe Gheorghiu-Dej’s Regime: The Role of Literary Critics in the Battle for the Canon as a Form of Preserving the Cultural Memory of a Community

Claudia ȘERBĂNUȚĂMemory Exercises in Public Libraries

Bianca FELSEGHIProfiling The Audience: Theatre and Repertoires In 1970’s Romania. Case Study: The National Theatre in Cluj-Napoca

II. THE PAST BEHIND THE SHOWCASE

Irina HASNAS-HUBBARDMemorialization of Challenging Topics. Artists’ Interventions as Examples of Museum (Good) Practice

Ewa JANISZAtrocity and Aesthetics.The Politics of Remembering and Representing the Holocaust in Polish Contemporary Art: Zbigniew Libera’s “Lego Concentration Camp”

Andrea BRAITThe Nation as a Victim: Perspectives in Hungarian Museums

Ioana HAȘURecalling Trauma: Photographs as Links to a Memory Chain for Survivors of Armed Anti-Communist Resistance in Romania

III. IMMANENT HISTORIES, TANGIBLE MEMORIES

Melinda HARLOVA Square that Has Seen it All: The History of the Nowadays ’56-ers Square in Budapest

Maria-Alina ASAVEIParticipatory Cultures of Remembrance: The Artistic Memory of the Communist Past in Romania and Bulgaria

  1.  BOOK REVIEW

Ștefan BOSOMITU:  Cristina DIAC, Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat [The Dawns of Communism in Romania. Ştefan Foriş, an Unaccomplished Destiny]Cetatea de Scaun, 2014