Programul de burse pentru masteranzi, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, s-a încheiat joi, 7 iulie 2016, cu prezentarea lucrării de cercetare „Dușmanul de clasă în cultura vizuală a României Comuniste. Studiu de caz « Revista Urzica » (1948-1965)”.

Pe durata desfăşurării programului, au fost susţinute următoarele lucrări:

 • Victor Sămârtinean, Dușmanul de clasă în cultura vizuală a României Comuniste. Studiu de caz ”Revista Urzica” (1948-1965);
 • Anuța Iuga, Între literatură și document istoric. Raportul dintre narațiune și istorie în memoria orală;
 • Marius DeaconuDialogul „surd” între exilați și Patrie: Un conflict subiectiv ilustrat prin documente, memorialistică și publicistică (1975-1989);
 • Iuliana Cindrea, Psihiatrie şi represiune politică în România comunistă (1965-1989. Studiu de caz: Spitalul Nr. 9 – „Dr. Gh. Marinescu” din București;
 • Adrian RotarRevoltă și represiune în timpul colectivizării în regiunea Suceava (1949-1962);
 • Ionuț Marcu, Rolul istoriei in configurarea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu (1971-1989);
 • Iulian VasilescuProteste și acțiuni de opoziție în anii ’80. Dinamica de contestare a regimului și mecanismele represive ale Securității;
 • Daniela Popescu, Tipologia eroului în realismul socialist românesc – studiu imagologic. Formă de propagandă literară;
 • Mihai Floroiu, Petre Țuțea sub persecuția comunistă;
 • Theodora Enache, Literatura între rezistență și propagandă: cazul Marin Preda.

Scopul principal al programului de burse pentru masteranzi a vizat dezvoltarea ariei cercetării comunismului din România. IICCMER a pus la dispoziţia tinerilor cercetători un număr de 10 burse în valoare netă de 800 lei pe lună, acordate pe durata unui an universitar. Tema proiectelor de cercetare propuse de către candidaţi a trebuit să se încadreze în următoarele direcţii de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă:

 • Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist şi mişcarea de rezistenţă.
 • Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist.
 • Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist.
 • Bursa „Corneliu Coposu”: Viaţa cotidiană în timpul regimului comunist din România.
 • Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

Beneficiind de coordonarea cercetătorilor IICCMER şi de accesul la resursele Institutului, bursierii au avut şansa de a-şi aduce contribuţia la activitatea de cercetare a trecutului recent, precum şi de a studia geneza şi proliferarea ideologiei comuniste în spaţiul românesc.

Selecţia pentru următoarea ediţie a programului de burse va avea loc în toamna acestui an. Persoanele interesate sunt invitate să urmărească site-ul IICCMER sau pagina de Facebook.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la programul de burse derulat de IICCMER, vă rugăm să ne contactaţi la e-mail office@www.iiccmer.ro sau la numărul de telefon 021 316 7565.