Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) organizează în perioada 2 noiembrie 2015 – 14 martie 2016 un concurs de proiecte despre istoria comunismului românesc, adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de cetăţenia sau naţionalitatea acestora.

Prin acest concurs, IICCMER îşi propune să finanţeze un număr de maximum 3 proiecte, fiecare în valoare de până la 5.000 de euro. Aplicanţii pot înscrie o gamă variată de propuneri precum proiecte de cercetare, evenimente educaţionale, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, expoziţii sau alte proiecte artistice.

Este încurajată alegerea unui public-ţintă variat, iar aplicaţia trebuie să conţină un buget necesar pentru implementarea proiectului, defalcat pe toate tipurile de cheltuieli. În cazul în care există alte parteneriate în vederea implementării proiectelor, acestea trebuie precizate în aplicaţie.

Dosarul de participare la concurs trebuie să cuprindă:

  1. Pentru persoane fizice: o copie după actul de identitate; 
    Pentru persoane juridice: o copie după temeiul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  2. Curriculum Vitae;
  3. Modelul completat de propunere de proiect.

În cazul în care un participant doreşte să înscrie în concurs mai multe proiecte, acesta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare dintre ele. Un participant poate înscrie în concurs maximum 3 proiecte. Dosarele de participare la concurs pot fi depuse la sediul IICCMER din Bucureşti, Str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 5, ap. 11, sector 2, în perioada 2 noiembrie 2015 – 1 martie 2016, şi însoţite de o notificare pe cale electronică la adresa office@www.iiccmer.ro, care să semnaleze trimiterea aplicaţiei prin curier sau poştă.

Selecţia proiectelor va avea la bază criterii precum relevanţa proiectului faţă de obiectivele IICCMER, experienţa şi calificările coordonatorilor de proiect, oportunitatea implementării proiectului, calitatea proiectului etc.

Aplicaţiile vor fi evaluate de către experţi IICCMER, iar rezultatele vor fi anunţate pe site-ul IICCMER cel mai târziu pe 14 martie 2016.

Ediţia 2015 – 2016 a concursului de proiecte organizat de IICCMER se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Regulamentul concursului este disponibil pe www.iiccmer.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail alin.muresan@www.iiccmer.ro.

 

pdf descarcă Regulamentul concursului

pdf descarcă Model de proiect

pdf descarcă Model Curriculum Vitae