La editura Polirom a fost publicat volumul Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism, sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) şi a Memorialului Rezistenţei Anticomuniste „Ţara Făgăraşului”. Acesta reunește lucrările prezentate la ediția a IX-a a simpozionului internațional de la Făgăraș – Sâmbăta de Sus, desfășurat între 9-12 iulie 2014.

Păstrarea identităţii sub un regim opresiv a fost o problemă cu care s-au confruntat atât românii, cât și locuitorii altor țări comuniste, ca Bulgaria, Polonia sau fosta Iugoslavie. Cele 37 de studii reunite în volum abordează această problemă din perspective diferite – socială, culturală, etnică și religioasă. Pe baza documentelor de arhivă, a interviurilor și cercetărilor efectuate în țară și în străinătate, autorii reconstituie portrete ale unor oameni care au luptat prin orice mijloace împotriva regimului comunist, de la trimiterea de scrisori anonime către autorități, până la proteste publice sau chiar rezistență armată. Lor li se alătură cei care au ales lupta pentru păstrarea identității minorităților naționale sau religioase, ca sașii transilvăneni, populația turcă și tătară din Dobrogea, comunitățile musulmane din Bulgaria. Prezentând aspecte diverse ale regimurilor comuniste și ale rezistenței împotriva acestora, volumul oferă o imagine complexă a realității din câteva țări aflate în spatele Cortinei de Fier.

Din cuprins:

Identitatea morții. Victime și responsabili în colonia de muncă Periprava • Propagandiștii Partidului Comunist. Cîteva portrete • Destinul postconcentraţionar al arhitecților întemnițați politic (1944-1964) • Trei dimensiuni ale unei cercetări privind istoria și memoria femeilor în timpul comunismului în Polonia • Presă, propagandă și construcție identitară. Festivalul Mondial al Tineretului, București, 1953 • Identitatea culturală iugoslavă – o realitate inacceptabilă în federația socialistă multinațională iugoslavă • Problema „Nationalişti Germani” în activitatea Securității (1948-1964) • Identitatea baptistă și comunismul în România • Vedere de pe Tamisa. Persecuțiile împotriva clericilor ortodocși în România anilor ’70-’80 reflectate în arhivă

Volumul Identităţi sociale, culturale, etnice şi religioase în comunism poate fi comandat online aici.

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.