Biografia a fost adesea socotită o specie istoriografică facilă, fiind pe nedrept marginalizată. Această atitudine a fost cauzată şi de intruziunea până la confuzie a abordării hagiografice într-un segment istoriografic totuşi esenţial. Din fericire, în ultimele decade, acest gen a cunoscut o puternică revigorare. Cel puţin în privinţa istoriei contemporane, biografii consistente, rodul unor activităţi de cercetare serioase şi nu de puţine ori interdisciplinare, au deschis drumul, pătrunzând în mediul academic şi pe piaţa cărţii, susţinând dezbaterea şi contribuind la o deplină înţelegere a fenomenelor istorice. Pentru că descifrarea unui univers începe obligatoriu cu înţelegerea celor care l-au populat.

Călătoria biografică în comunismul românesc este abia la început. Pionierii, idealiştii, fanaticii, tovarăşii de drum, rebelii, opozanţii, victimele au început să capete tot mai multă consistenţă, ieşind din umbra evocărilor umorale, pasionale, mult prea subiective. Şi pentru că adeseori o biografie nu este delimitată de sau într-o perioadă istorică strictă, ci numai de către însăşi existenţa celui care o alcătuieşte, al XII-lea volum al anuarului IICCMER îşi propune să reunească o serie de incursiuni biografice care să contribuie la înţelegerea naturii regimului, depăşind graniţele unei periodizări rigide.

Aşteptăm studii biografice care să exploreze zone cât mai ample ale comunismului, fără a ne limita la cele enumerate mai jos:

  • comunismul în ilegalitate
  • „tovarăşii de drum”
  • cadrele puterii (oameni politici, militari, membri ai aparatului represiv, juridic şi administrativ etc.)
  • intelectualii
  • cultele religioase
  • victimele (partizani, opozanţi, dizidenţi, deţinuţi politici etc.)
  • exilul anticomunist

Aşteptăm propunerile celor interesaţi până la data de 15.03.2017 (titlul lucrării, alături de un rezumat care să nu depăşească 300 de cuvinte), pe adresele de email ale editorilor, Constantin Vasilescu (constantin.vasilescu@www.iiccmer.ro) şi Florin Soare (florin.soare@www.iiccmer.ro). Acestea vor fi însoţite de o prezentare autobiografică (afiliere instituţională, poziţie academică, studii, domenii de cercetare/interes, ultimele trei cărţi şi/sau studii), de aproximativ 150 de cuvinte. Lucrările selectate vor fi anunţate până la data de 31 martie 2017.

Studiile trebuie trimise în formă finală până la data de 31.07.2017, la adresele de mai sus.