Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) va derula în perioada 15 februarie-15 aprilie concursul naţional de eseuri şi artă grafică „Elev în comunism ”.

Concursul, ajuns la a II-a ediţie, este destinat elevilor din clasele V-XII şi este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Acest concurs are ca scop creşterea interesului elevilor pentru istoria comunismului românesc şi stimularea reflecţiei asupra crimelor, abuzurilor şi discriminărilor pe care regimul comunist le-a impus societăţii româneşti vreme de 40 de ani. În acest an, organizatorii urmăresc realizarea unor lucrări care să poarte amprenta personalităţii şi a viziunii elevilor din România anului 2008 asupra statului de elev în comunism. 

Toţi elevii care vor participa la acest concurs, cât şi profesorii coordonatori implicaţi în proiect vor primi diplome de participare. Cele mai bune eseuri şi desene vor fi premiate. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 2000 de EUR. Eseurile câştigătoare vor fi publicate de IICCR într-un volum, în timp ce planşele premiate vor fi expuse de IICCR într-o mini-expoziţie. 

Persoană de contact: 
Luciana Jinga, coordonator de proiect 
Tel.: 0728.04.08.71;
concurs@iiccr.ro
www.iiccr.ro