Pentru prima dată în România, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) publică pe pagina sa de internet (www.crimelecomunismului.ro) zeci de documente inedite din arhivele comunismului. Actele publicate au o valoare deosebită atât prin natura informaţiilor oferite, cât şi din perspectiva datelor practice conţinute. 

În perioada 1948-1989 au fost emise câteva mii de acte normative care nu au fost publicate în Buletinul Oficial al RPR/RSR. Decretele şi Hotărârile Prezidiului MAN/Consiliului de Stat (în 1961 Prezidiul MAN îşi schimbă titulatura în Consiliul de Stat), Decretele prezidenţiale (începând cu anul 1974) şi Hotărârile Consiliului de Miniştri se află astăzi în custodia Arhivelor Naţionale, Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi Consiliului Legislativ. Multe dintre aceste documente se află încă clasificate, iar pentru declasificarea lor IICCR-ul a iniţiat o serie de demersuri către SGG. 

IICCR publică pe pagina sa de internet un prim lot de 69 de acte normative, care se referă la înfiinţarea şi organizarea unor instituţii de stat (AGERPRES, Consiliul de Miniştri, Consiliul de Stat, Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, Oficiul Economic Central „Carpaţi” etc.), dreptul la pensie al persoanelor care au desfăşurat „activitate revoluţionară” înainte de 23 august 1944, încadrarea lucrătorilor cu munca politică în grupa a III-a de muncă la stabilirea pensiei, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate, salarizarea personalului clerical şi diplomatic, dreptul persoanelor care călătoresc în străinătate în interes personal de a utiliza anumite sume în valută, sporul special acordat salariaţilor care lucrau în unităţile agricole de stat izolate situate în Delta Dunării, drepturile jucătorilor şi antrenorilor de fotbal din echipele de categoria A şi B, acordarea de recompense persoanelor care contribuie la descoperirea infracţiunilor privind metalele preţioase şi devizele etc. 

Fondul arhivistic care priveşte legislaţia activă nepublicată în Buletinul Oficial din perioada regimului comunist constituie un instrument de lucru important pentru cercetătorii istoriei recente a României, dar şi un bogat material didactic pentru elevii şi studenţii preocupaţi de istoria regimului comunist. Aceste documente inedite provin din Biblioteca Consiliului Legislativ şi au fost fotocopiate în cursul anului 2006 de către experţii Serviciului investigaţii speciale din cadrul IICCR. 

IICCR publică, de asemenea, pe pagina sa de internet o serie de documente privind organizarea şi funcţionarea organelor locale şi centrale de partid, care se regăsesc la Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”:

  • Instrucţiuni cu privire la organizarea evidenţei şi păstrarea dosarelor de membru de partid (1968);
  • Instrucţiuni cu privire la selecţionarea, pregătirea şi promovarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid şi la organizarea evidenţei acestor cadre. 1968;
  • Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 20-21 noiembrie 1972 cu privire la unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii comitetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti, îmbunătăţirea controlului pe linie de partid şi de stat, precum şi pentru organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activităţii economico-sociale şi constituirea comisiilor pe domenii în unităţile economice;
  • Instrucţiuni cu privire la alegerea organelor locale de partid . 1974.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1724/2005 prin care a fost înfiinţat şi funcţionează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), cu completările şi modificările ulterioare, una dintre principalele atribuţii ale instituţiei este aceea de a identifica „legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decizii ministeriale, regulamente interne şi alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizării şi funcţionării aparatului represiv”. 

Documentele sunt disponibile la adresa: 
www.crimelecomunismului.ro 

Persoană de contact: Mihai Burcea, tel. 0728040865