Departamentul Memoria Exilului Românesc, în colaborare cu Departamentul Secretariat-Arhivă, anunţă digitizarea unei importante părţi din fişele de bibliotecă aparţinând Bibliotecii Române din Freiburg, Germania. Ca rezultat al unor proiecte desfăşurate în lunile ianuarie-martie 2013, mai multe fişe de bibliotecă  sunt puse la dispoziţia cercetătorilor în format digital. Acestea conţin: titluri de lucrări originale româneşti, titluri de lucrări străine traduse în limba română, titluri de lucrări scrise de autori români în limbi străine, titluri de lucrări despre România, titluri de periodice româneşti din străinătate, titluri de publicaţii periodice străine cuprinzând articole scrise de autori străini despre România, titluri de manuscrise şi diferite documente, lucrări din literatura străină, articole şi lucrări despre istoria exilului românesc postbelic, ziare şi reviste editate în  exil.

Pe lângă această documentaţie, IICCMER mai pune la dispoziţia cercetătorilor o listă de lucrări despre Biblioteca Română din Freiburg, ce pot fi consultate la sediul Institutului.

Website: www.arhivaexilului.ro