Luni, 19 noiembrie 2007, Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului, în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României (ANR), Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi şi Societatea de Studii Istorice din România au organizat, la Iaşi, dezbaterea cu titlul Între stagnare şi reformă: arhivele şi documentarea ştiinţifică în România de astăzi.

La reuniune au participat cercetători, studenţi, profesori şi reprezentanţi de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi. Dezbaterea a adus în atenţia publicului problemele cercetării ştiinţifice, transparenţa instituţiei arhivelor, îmbunătăţirea bazei materiale a filialelor judeţene ale ANR, dar şi modernizarea bazei de date la nivel naţional a instituţiei (digitalizarea fondurilor). Una dintre temele principale ale dezbaterii a fost accesul celor interesaţi la arhivele comunismului românesc şi legislaţia referitoare la acest subiect. Cei prezenţi au acuzat lipsa resurselor materiale, lipsa personalului precum şi spaţiile insuficiente pentru depozitatea arhivelor.

Un alt punct al discuţiei l-a reprezentat problema arhivelor Moldovei care se află în prezent în custodia Arhivelor Naţionale din Bucureşti, dar şi repatrierea altor fonduri de arhivă moldovene aflate în posesia autorităţilor austriece şi ruse, punctându-se necesitatea realizării unor contacte în vederea recuperării acestor arhive. Cercetătorii ieşeni au adus în discuţie proasta administrare a fondurilor de arhivă aflate la DJAN Iaşi, lipsa cataloagelor de documente şi stagnarea inventarierii fondurilor. 

Această manifestare a fost prima de acest fel organizată de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (CSCP). CSCP a fost înfiinţat sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi a Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi.

Mai multe amănunte despre CSCP