Luni, 20 septembrie, ora 14.15. Angelo Mitchievici (IICCMER) – Între două lumi: statutul ecranizării în perioada comunistă – Farmecul discret al burgheziei şi râsu-plânsu lui Caragiale

După 1947, atât romanul românesc interbelic cât şi cel care ia naştere cu o nouă generaţie de prozatori au cunoscut ecranizări marcate de o indelebilă amprentă ideologică. Cum filmul era considerat un esenţial instrument propagandistic, romanele ecranizate au suportat o recontextualizare interpretativă pentru a creea ideea unei genealogii ideatice care lega valorile culturii şi civilizaţiei comuniste de cele ale unor enclave progresiste din societatea interbelică sau chiar de aceea din belle époque pe filiera înrudirii realismului socialist cu realismul critic. Adaosul emblematic, extrapolările şi decupajele încărcate ideologic, deformările maniheiste ale unor personaje în sensul exemplificării unor teze sau eludarea unei polisemii constitutive romanului în favoarea unor abrevieri simpliste şi mistificatoare conduc la reciclarea sa în instrument de propagandă prin intermediul filmului care oferă astfel şi lectura avizată, aprobată de forurile superioare ale partidului. În acest context, textul şi imaginea îşi dispută un teritoriu rezervat adevărului creaţiei şi minciunii dogmatice, cu victorii şi eşecuri care imprimă un contur specific culturii româneşti sub comunism. 

Conferinţa a avut loc în sala de festivităţi a Colegiului Naţional din Iaşi.