Caravana Cinematografică constituie un proiect educaţional de analiză a fenomenului totalitar şi a culturii şi civilizaţiei în timpul regimurilor comuniste prin intermediul cinematografiei. În acest sens, IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc) îşi propune colaborarea cu licee prestigioase din diferite oraşe ale ţării în vederea unor proiecţii de filme, prezentate de către o persoană calificată din cadrul Institutului. Aceste vizionări vor include un film românesc şi un film străin care să reflecte o temă care ulterior va constitui obiect de dezbatere în cadrul unei mese rotunde între unul dintre profesorii de istorie ai liceului, reprezentantul IICCMER, invitaţii desemnaţi de Institut şi publicul constituit din elevii de liceu. Acest demers vine să asigure o mai bună înţelegere a ceea ce a reprezentat comunismul pentru secolul XX în cadrul fenomenului totalitar, a acelei părţi de istorie a României care a fost grav distorsionată ideologic prin intermediul propagandei cu schimbarea semnificaţiei evenimentelor.

Totodată, acest proiect stimulează un recurs la memoria culturală prin evidenţierea, în termenii lui Pierre Nora, a principalelor lieux de memoire care au jalonat fenomenul comunist. 

Caravana Cinematografică se constituie ca un complement al manualului de „Istorie a comunismului din România” şi urmăreşte edificarea spiritului civic, a reflexului etic şi evaluarea şi chestionarea cu instrumente moderne şi pe baza dialogului, a unei părţi din istoria Europei şi a României ca parte integrantă a spaţiului de cultură şi civilizaţie european. IICCMER va pune la dispoziţia liceului o serie de materiale şi instrumente de lucru, precum şi un set de filme care să poată fi vizionate ulterior.

În vederea realizării acestui proiect, IICCMER îşi propune colaborarea cu Centrul Cultural American, British Council, Institutul Francez, Institutul Polonez, Goethe-Institut, Centrul Ceh, Centrul Cultural Maghiar, Institutul Cultural Bulgar, unde se va realiza o selecţie a filmelor raportată la istoria comunismului în Europa Centrală şi de Sud-Est, selecţie care va intra în baza de date a fiecărui liceu, dar şi a unei bibliografii şi a unei baze de date menite să faciliteze obţinerea unor informaţii suplimentare pentru elevii interesaţi.

O primă sesiune a acestui proiect s-a desfăşurat în 2010, în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, pe parcursul a două zile, în Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Constanţa, Sibiu. Acolo unde este posibil, va fi de faţă şi un reprezentant al unuia dintre institutele culturale amintite mai sus.

IICCMER va edita o serie de mape cu prezentarea celor două filme care urmează a fi vizionate şi a regizorilor implicaţi, mape care vor sta la dispoziţia liceului care găzduieşte evenimentul.