Coordonatori: Angelo Mitchievici (IICCMER) şi Daniel Şandru (Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi) 

Relaţia pe care presa o stabileşte cu ideologia relevă un traseu istoric pe firul căruia ia naştere statul modern. Vocaţia democratică şi spiritul civic, deopotrivă cu inavuabila coerciţie a autoritarismelor care coagulează dictatorial în secolul XX îşi află turnesolul în activitatea jurnalistică. Validarea unui regim democratic trece cu necesitate prin afirmarea libertăţii presei, aşa cum orice regim dictatorial instrumentează politico-ideologic presa eliminând acele voci care insistă să-şi păstreze individualitatea şi spiritul critic. 

O mare parte din dezbaterile intelectuale care şi-au pus amprenta asupra spaţiului public românesc au parcurs traseul publicisticii. Reconstituirea unor tensiuni definitorii pentru o vârstă istorică dar şi pentru o istorie culturală şi politică se realizează prin recuperarea acelor voci uitate cărora un articol de ziar sau de revistă le-au păstrat timbrul originar. Ideologia intră în acest dialog ca liant şi produs rezidual deopotrivă, un ingredient iremplasabil în contextul unui regim dictatorial sau numai autoritarist.    

Conferinţa şi-a propus punerea în discuţie a rolului jucat de presă în cadrul societăţilor de tip totalitar cum a fost regimul comunist în România sau în contextul regimurilor autoritariste precum cel antonescian, când libertatea presei este integral confiscată sau drastic limitată, atât ca instrument al puterii cât şi ca spaţiu care găzduieşte elemente de subversiune şi discursuri alternative camuflate. Nu în cele din urmă, interesul nostru a fost captat şi de acele ziare şi reviste, precum şi animatorii lor culturali, care au marcat momente esenţiale în raporturile presei cu ideologia oficială sau doar cea particulară a unei formaţiuni politice. grupări culturale sau generaţii literare.

Evenimentul a fost organizat de către IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc) şi Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, în colaborare cu CESI (Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii) şi Institutul de Cercetări Economice şi Sociale « Gh. Zane » al Academiei Române. 

Au conferenţiat : Sorin Alexandrescu, Sorin Bocancea, George Bondor, Alexandru Călinescu, Daniel Condurache, Rodica Culcer, Andi Lăzescu, Ioan Milică, Angelo Mitchievici, Antonio Patraş, Ioan Stanomir, Daniel Şandru, Doru Tompea, Rodica Zafiu.

Conferinţa s-a ţinut în Aula Universităţii “Petre Andrei” pe data de 7 şi 8 aprilie 2011. Lucrările conferinţei vor fi publicate ulterior într-un volum.