Institutul de Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a organizat conferinţa „Spectrele lui Dej”.

Acest eveniment a avut ca scop discutarea rolului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în istoria comunismului românesc în contextul împlinirii a 110 ani de la nașterea acestuia. O asemenea discuţie era mai mult decât necesară dat fiind că acestui personaj central al istoriei comunismului românesc nu i-a fost dedicată încă o biografie exhaustivă. Conferința a analizat personalitatea/biografia liderului comunist, activitatea lui în perioada ilegalității și ascensiunea sa în poziția de lider absolut al Partidului Comunist. Totodată, au fost supuse analizei şi cele mai importante aspecte ale funcționării partidului-stat în perioada conducerii dejiste.

Program
pdf descarcă document (PDF)