Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, cu sprijinul Konrad Adenauer Stiftung, împreună cu Fundația Soros România au organizat dezbaterea Comisiile de analiză a trecutului comunist în Republica Moldova și România, în data de 25 octombrie 2011.

La eveniment au participat istoricii Igor Caşu, Sergiu Musteaţă, Octavian Țîcu si Igor Șarov, membri ai Comisiei pentru Analiza și Evaluarea Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova, și Cristian Vasile și Adrian Cioflâncă (membri ai Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România și ai conducerii executive a IICCMER). 

În cadrul dezbaterii, participanţii au discutat despre contextul creării celor două comisii de analiză a trecutului comunist, oprindu-se apoi asupra mandatului, prerogativelor şi componenţei acestora. Vorbitorii au analizat dinamica internă a comisiilor şi modul în care ea a influenţat rezultatele finale ale activităţii acestora. S-au discutat şi modalităţile în care Comisia din România a influenţat activitatea celei din Republica Moldova, dar şi alte tipuri de influenţe asupra acestor două organisme, precum experienţa Comisiilor de Anchetă din Germania sau a Comisiei pentru Adevăr şi Reconciliere din Africa de Sud. În finalul dezbaterii, vorbitorii au făcut o evaluare a rezultatelor şi a impactului celor două comisii, oferind totodată observaţii privind modalităţile de continuare şi consolidare a acestor demersuri, atât din punct de vedere instituţional, dar şi în ceea ce priveşte aspectele simbolice şi ştiinţifice.

În cadrul dezbaterii, s-a lansat volumul Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa, editat de Sergiu Musteață și Igor Cașu, volum care reprezintă raportul comisiei pentru studierea comunismului din Republica Moldova, însoţit de un demers științific comparativ privind investigarea crimelor comunismului în alte foste țări comuniste.