Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” a organizat conferinţa internațională “After 25 Years: The Central and Eastern European Totalitarianisms in Retrospect” – 3rd AnnualInterdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students. 

Conferința s-a desfășurat în zilele de 4-5 decembrie 2014 la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Aula „Regele Ferdinand I”.În deschiderea conferinței au susținut alocuțiuni Radu Preda (Președinte executiv al IICCMER) și Ioan Bolovan (Prorector al Universității „Babeș-Bolyai”)

Au susținut în continuare comunicări cercetători preocupați de studiul totalitarismului, în particular de cel al comunismului, și implicați în programe doctorale la New York, SUA (Columbia University), Gainesville, SUA (University of Florida), Budapesta, Ungaria, (Andrássy Gyula University, Central European University), Kiev, Ucraina (National University of ‘Kyiv-Mohyla Academy’), București (Universitatea din București), Cluj-Napoca (Universitatea „Babeș-Bolyai), Iași (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”). Temele de cercetare au fost prezentate în cadrul celor patru sesiuni moderate de dr. Manuela Marin (Universitatea de Vest, Timișoara), dr. Mara Mărginean (Academia Română, Filiala Cluj), dr. Ștefan Bosomitu (IICCMER) și dr. Adriana Cupcea (Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca).

În cadrul aceleeași conferințe, doctoranzii au avut prilejul de a audia două prelegeri susținute de lector univ. dr. Mihai Croitor (Universitatea „Babeș-Bolyai”  Cluj-Napoca) și dr. Mara Mărginean (Academia Română, Filiala Cluj).

***

Despre proiect
Conferința anuală interdisciplinară despre totalitarism vizează realizarea unui forum de dezbatere și prezentare a rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor din domeniile istoriei, științelor politice, sociologiei, teologiei, artelor, literaturii, ș.a. Proiectul încurajează schimbul inter- și trans-disciplinar între doctoranzii angrenați în proiecte de cercetare din domeniile: totalitarismele din Europa Centrală și de Est, istoria comunismului și post-comunismului, studiile asupra Holocaustului, ș.a. 

Prima ediţie a conferinţei a avut loc în decembrie 2012 şi a fost organizată în parteneriat cu Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A doua ediție s-a desfășurat în  octombrie 2013, fiind organizată în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Ediția din 2015 va avea loc la București.

***

Despre IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc este o structură guvernamentală înființată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea și analizarea din punct de vedere științific a perioadei totalitare și a consecințelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea și implementarea unor instrumente educaționale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile și drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva și publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.