Sâmbătă, 10 octombrie 2015, a marcat finalul Conferinţei internaţionale Justice in Communist and Post-communist Regimes [Justiţia în regimurile comuniste şi post-comuniste], organizată în perioada 7 – 10 octombrie 2015 de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) în parteneriat cu Fundaţia Konrad Adenauer (KAS). La eveniment au participat cercetători, jurişti şi oficiali ai organizaţiilor care se ocupă de analiza regimului totalitar şi de aspecte ale justiţiei de tranziţie la nivel european.

În închiderea conferinţei au luat cuvântul reprezentanţii conducerii IICCMER, dl Radu Preda, Preşedinte executiv, şi dl Cosmin Budeancă, Director general, care au subliniat cele mai importante momente ale evenimentului şi au formulat concluzii pentru demersurile viitoare.

„Cred că ne aflăm în faţa a două urgenţe: pe de o parte, avem nevoie de internaţionalizarea problematicii comunismului din punctul de vedere al răspunderii penale, dar şi din perspectivă ideologică. Nu este o pledoarie pentru o alianţă europeană a anticomuniştilor, ci e vorba de a pune împreună eforturile, cunoaşterea reciprocă şi colaborarea transfrontalieră la propriu. (…). Pe de altă parte, este nevoie de o cultură europeană a memoriei. Platforma Memoriei şi Conştiinţei Europene, de pildă, este un fundament excelent, care trebuie consolidat. Pot apărea, şi deja există, şi alte iniţiative, dar toate trebuie să aibă un scop final: o istorie coerentă a comunismului”, a declarat Preşedintele executiv al IICCMER. În acelaşi timp, acesta a subliniat importanţa armonizării diferitelor iniţiative legislative actuale privind înfiinţarea, la Bucureşti, a unui Muzeu al Crimelor Comunismului în România (MCCR), astfel încât acest proiect să fie realizat cât mai curând pe baza unor coordonate juridice clare.

Pentru informaţii suplimentare despre conferinţa Justice in Communist and Post-communist Regimes sau despre alte proiecte IICCMER, vă rugăm să ne contactaţi la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail office@www.iiccmer.ro.

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.