Închisoarea de la Râmnicu Sărat este atestată documentar din octombrie 1901. De la înființare până în 1938, ea a găzduit deținuți de drept comun cu pedepse de până la doi ani. Primii deținuți politici au fost semnalați în timpul dictaturii regelui Carol al II-lea. După instalarea regimului comunist, aici au fost închiși o serie de membri ai partidelor politice, foști miniștri din guvernul Ion Antonescu, clerici greco-catolici şi romano-catolici, precum şi alți indezirabili. Penitenciarul a fost închis oficial în aprilie 1963, iar supraviețuitorii au fost trimiși în alte închisori sau în domiciliu obligatoriu, sub atenta supraveghere a Securității. Închisoarea a fost folosită ulterior ca depozit.

*

Fosta închisoare din Râmnicu Sărat se află în lista monumentelor istorice, având codul BZ-II-m-B-02462. Prin Hotărârea de Guvern nr. 549/06.06.2007, ea a fost trecută din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului României), cu scopul organizării unui Memorial al victimelor comunismului. Fosta închisoare va fi transformată într-un spațiu al reflecţiei asupra naturii criminale a comunismului, un punct focal pentru proiecte educaționale, culturale, documentare și turistice, în condiţiile în care, între anii 1990-2010, statul român s-a implicat insuficient într-o pedagogie colectivă, menită să omagieze lupta pentru libertate și democrație a victimelor represiunii comuniste.

Alături de închisori precum Pitești, Jilava, Gherla sau Aiud, Râmnicu Sărat a reprezentat unul dintre punctele importante ale represiunii comuniste, regimul de izolare totală practicat aici contribuind la trista sa reputaţie şi justificând pe deplin proiectul de valorificare muzeală propus de IICCMER.

În decursul anului 2008, Institutul a demarat proiectul de realizare a Memorialului, fiind obţinute planurile urbanistice cadastrale, s-a întocmit o temă muzeală şi o parte a celei pe funcţiuni şi s-au făcut demersuri pentru obţinerea titlului de proprietate asupra întregului ansamblu, respectiv pentru cumpărarea unei părţi din ansamblu deţinută de firma Romarta S.A (demers finalizat în decembrie 2012).

În ultimii ani, IICCMER a demarat o serie de acţiuni menite să sensibilizeze factorii decizionali, să informeze publicul larg asupra imensului capital memorial al acestui loc, dar şi să obţină soluţii viabile de valorificare muzeală. Printre acţiunile întreprinse în acest sens se numără şi realizarea unei expoziţii şi a unui website (www.memorialulramnicusarat.ro), organizarea unor conferinţe cu tematică specifică, dar şi organizarea unui concurs de proiecte destinat tinerilor arhitecţi.

Cu toate acestea, din cauza constrângerilor bugetare, în fosta închisoare nu s-au efectuat nici un fel de lucrări de reparații, ceea ce a făcut ca în prezent ea să se afle într-o stare accentuată de degradare (fisuri şi crăpături ale zidăriilor, biodegradarea materialului lemnos, infiltraţii prin învelitoarea de tablă, degradări ale tâmplăriei şi ale scării interioare din lemn, fenomene de igrasie generalizată, datorate umidităţii ascensionale etc.).

În decembrie 2012, Guvernul României şi-a asumat, prin Programul de guvernare pentru 2013-2016, organizarea unui spaţiu muzeal distinct care să ilustreze inclusiv amprenta represivă a regimului comunist.

IICCMER a demarat, în decembrie 2014, procedura de achiziție publică – licitație restrânsă – privind încheierea contractului de Servicii de consultanță și proiectare de specialitate pentru proiectul Memorialul Închisoarea tăcerii” Râmnicu Sărat și Centrul educațional privind comunismul din România, cod CPV 79410000-1 – servicii de consultanță în afaceri și în gestionare, 71200000-0 – servicii de arhitectură și servicii conexe, cu nr. anunț de participare în SEAP 155955/05.12.2014, nr. anunț publicat în JOUE 214/S 234-417311 din 09.12.2014.

În urma anunțului, Comisia de evaluarea din cadrul IICCMER a analizat dosarul de candidatură care a întrunit cerințele fișei de date. Prin Invitația de participare nr. 680/13.03.2015, candidatul a fost invitat să depună oferta tehnică și financiară, termenul limită de depunere a ofertei fiind 05.05.2015. Durata contractului a fost estimată la 8 luni, termen ofertat și de operatorul economic. Menționăm că procedura de licitație a fost verificată și supravegheată, pe toată durata desfășurării sale, de către observatorii desemnați ai UCVAP (Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice). În urma procedurii de achiziţie publică, IICCMER și câștigătorul licitației au încheiat contractul nr. 104/18.08.2015.

Până în acest moment, au fost executate următoarele documente:

  • Elaborare documentație pentru obținerea Certificatului de urbanism
  • Expertize tehnice și structurale
  • Relevee de arhitectură și avarii
  • Studii de teren geotehnice și topografice
  • Studiu istoric și de arhitectură
  • Proiect tehnic, faza DTAD
  • Plan de marketing; Studiu de piață – Elaborarea documentației de finanțare și studii necesare obținerii fondurilor nerambursabile

De la semnarea contractului mai sus menţionat, IICCMER a demarat procesul de pregătire a documentaţiei necesare pentru realizarea unui proiect cu finanţare europeană, prin care să se realizeze operațiunile de consolidare și restaurare a clădirii fostului penitenciar și de construire a clădirilor noi.

În data de 24.08.2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat spre consultare Ghidul specific pentru prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, document care prezintă indicativ condiţiile în care se va acorda finanţarea pentru proiectele care au drept scop impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale, categorie în care se încadra şi proiectul propus de IICCMER la Râmnicu Sărat.

Din analiza prevederilor legale privind reglementarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi având în vedere faptul că, în conformitate cu HG nr. 1372/2009, IICCMER este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, a reieşit faptul că IICCMER nu poate fi încadrat în categoria solicitanţilor eligibili pentru prioritatea de investiţii menţionată.

Acest aspect a fost ridicat şi în cadrul unei întâlniri desfăşurată în data de 18.09.2015 la sediul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional. În urma acestei întâlniri şi a analizei aprofundate a legislaţiei în vigoare pentru clarificarea încadrării IICCMER în categoria solicitanţilor eligibili, Institutul a transmis către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional adresa nr. 2483/24.09.2015 prin care se solicită includerea instituţiilor publice printre solicitanţii eligibili pentru prioritatea de investiţii 5.1 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.

În data de 25.01.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne-a făcut cunoscut faptul că IICCMER nu poate fi considerată solicitant eligibil pentru POR 2014-2020 deoarece nu este autoritate a administrației publice locale sau centrale.

La începutul acestui an, Ministerul Culturii a deschis o sesiune de selecţie de parteneri eligibili cu proiecte pentru finanţare prin POR 2014-2020. În cadrul acestei sesiuni, în data de 29.02.2016, Institutul a depus la Ministerul Culturii o cerere de finanţare pentru proiectul Memorialul „Închisoarea Tăcerii” Râmnicu Sărat. Unitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii ne-a anunţat în data de 20.04.2016 că proiectul nostru nu a fost selectat din cauză că IICCMER nu face parte din categoria solicitanţilor sau partenerilor eligibili conform Ghidul specific pentru prioritatea de investiţii 5.1.

În consecință, explorând alte opțiuni de finanţare pentru realizarea proiectului de reabilitare a fostei Închisori de la Râmnicu Sărat şi crearea Centrului educaţional privind comunismul în România, IICCMER urmăreşte să acceseze fonduri de la bugetul de stat.

De asemenea, la începutul anului 2016, IICCMER a început procedurile de schimbare a categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar de la Râmnicu Sărat. Prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2593 din 19.07.2016, Fostul Penitenciar de la Râmnicu Sărat a devenit monument de grupă valorică A, având codul BZ-II-a-A-02462.

Din păcate, procedurile care țin de Direcţia de patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii sunt extrem de lente. IICCMER a fost nevoit să aştepte jumătate de an pentru emiterea Ordinului mai sus menţionat, care nici acum nu este publicat în Monitorul Oficial. De publicarea acestui Ordin depind documente importante ce trebuie redactate şi avizate, ducând astfel la stagnarea demersurilor programate.

De la data finalizării lucrărilor aferente contractului de Servicii de consultanță și proiectare de specialitate pentru proiectul Memorialul „Închisoarea tăcerii” Râmnicu Sărat și Centrul educațional privind comunismul din România, estimăm că lucrările pentru Memorialul „Închisoarea Tăcerii!” Râmnicu Sărat – Restaurarea, consolidarea, conversia muzeală şi punerea în valoare a fostului Penitenciar Râmnicu Sărat vor dura 24 luni, iar pentru Centru Educaţional privind comunismul din Romania construit în incinta fostului Penitenciar Râmnicu Sărat 18 luni.

Între timp, din motive de siguranță, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a decis închiderea accesului în fosta închisoare de la Râmnicu Sărat, pe data de 13.09.2016.

*

Prin proiectul Memorialul Închisoarea tăcerii” Râmnicu Sărat și Centrul educațional privind comunismul din România, IICCMER își propune transformarea fostului spațiu concentraționar al închisorii Râmnicu Sărat într-un spațiu al reflecției, dorind să aducă la cunoștința publicului regimul de exterminare practicat de autoritățile comuniste împotriva „dușmanilor poporului” în acest penitenciar, în perioada 1945 -1963.

Acest proiect rămâne una dintre obiectivele fundamentale ale IICCMER, menționat ca atare inclusiv în Planul de cercetare 2016-2017.