CALL FOR PAPERS

ABUZ, TRAUMĂ, MEMORIE. REALITĂŢI ŞI CONSECINŢE ALE COMUNISMULUI ROMÂNESC

 

La sfârşitul regimului aproape că nu exista individ în societate asupra căruia comunismul să nu fi aruncat umbra unei traume, conştiente sau nu. În 1989 şi în anii care au venit poate singurii care au eludat cumva aceste urmări nefaste au fost cei foarte tineri, care au legat inevitabil perioada trăită sub dictatură de vremea şi inocenţa copilăriei. Una din consecinţele mai puţin dorite ale acestui fapt a fost că, mai târziu, pe acest fond al inocenţei, s-a grefat nostalgia care tinde să confunde vârsta biologică cu perioada istorică. Însă cercetările recente ale IICCMER nuanţează serios realitatea, dând la iveală una din cele mai groaznice crime ale comunismului în România, mai înfiorătoare chiar decât cele împotriva opozanţilor şi deţinuţilor politic: exterminarea copiilor, cu dizabilităţi sau fără căpătâi, în aşa numitele cămine-spital, care erau, în realitate, spaţii ale ororii pure.

Constatăm astfel, cu fiecare an care trece, că ramificaţiile şi consecinţele politicilor comuniste sunt mult mai complexe decât am fi tentaţi să credem. Pentru specialiştii istoriei recente instituţiile şi acţiunile abuzive ale regimului comunist au lăsat în urmă un amplu teritoriu de cercetare, în fapt un vast pustiu al dezolării pe care cetăţenii României socialiste au fost siliţi să-l traverseze pentru a exista.

Prin volumul XVIII/2023 al Anuarului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, ne propunem să oferim un cadru favorabil pentru publicarea unor studii despre practicile abuzive ale regimului şi consecinţele lor, precum şi despre modul în care memoria păstrează şi redă trauma profundă a comunismului. Sunt încurajate atât demersurile documentare, de reconstituire a unor subiecte și destine necunoscute, cât și demersurile analitice ce vizează diferite aspecte sau instituţii ale regimului comunist din România. Volumul urmează să apară până la sfârșitul anului în curs.

Aşteptăm studii care să exploreze teme precum cele de mai jos, fără a ne limita la acestea:

  • memoria comunismului, sub toate aspectele ei (individuală, colectivă, instituţională etc.)
  • abuzuri şi traume suferite în comunism
  • grupuri şi comunităţi etnice sau sociale
  • destine individuale (victime, responsabili, birocraţi, membri de partid sau ai unor structuri represive etc.)
  • instituţii ale regimului şi practicile lor
  • mecanisme de funcţionare a PMR/PCR
  • spaţii ale memoriei

 

Aşteptăm propunerile celor interesaţi până la data de 30.03.2023, la adresele coordonatorilor Constantin Vasilescu (constantin.vasilescu@iiccmer.ro), Florin Soare (florin.soare@iiccmer.ro), Lucian Vasile (lucian.vasile@iiccmer.ro). Acestea trebuie să includă titlul lucrării, alături de un rezumat care să nu depăşească 500 de cuvinte şi o prezentare autobiografică (afiliere instituţională, poziţie academică, studii, domenii de cercetare/interes, ultimele publicaţii) de maximum 200 de cuvinte.

Lucrările selectate vor fi anunţate până la data de 7 aprilie 2023.

Textele finale vor fi trimise până la data de 7 iulie 2023.