Concurs de creație, având ca scop repertorierea locațiilor considerate „locuri ale memoriei” care au legătură cu istoria comunismului românesc

Concursul de creație are ca scop îndreptarea atenției tinerilor liceeni către istoria comunismului. Prin identificarea și cercetarea locurilor de importanță în ceea ce privește istoria și memoria trecutului recent, tinerii implicați vor ajunge să cunoască însemnătatea unor astfel de locații, modalitatea în care erau folosite unele dintre acestea în perioada comunistă precum și ce reprezintă astăzi pentru comunitate.  O conștientizare a acestor aspecte prin cercetare și creativitate va contribui la formarea unei reflecții personale a tinerilor asupra elementelor reprezentative care au redat natura totalitară și represivă a regimului comunist în România.

Obiectivele concursului sunt identificarea, cercetarea, repertorierea și reprezentarea locațiilor considerate „locuri ale memoriei” (închisori, sedii ale Securității, monumente ridicate în memoria victimelor comunismului, plăci comemorative, busturi, troițe, locuri cu semnificație memorială sau locuri care nu au fost „memorializate” încă și care au legătură cu represiunea exercitată de regimul comunist).

Cercetarea – introducerea în subiectul istoriei recente și analizarea localității în care se află școala din punctul de vedere al scopului propus aici, al memoriei pe care o păstrează, mai bine sau mai puțin, despre trecutul recent.

Identificarea – descoperirea spațiilor, clădirilor, etc. care poartă însemnele unor mărturii din trecutul comunist, dar și descoperirea unor locuri mai puțin cunoscute.

Repertorierea – realizarea unei liste cu toate locurile identificate însoțite de descrierea lor cât mai detaliată – denumirea, așezarea geografică în spațiul localității respective, adresa locației, istoricul, stilul, dimensiunile, materialele din care este făcut, vechimea, starea de conservare etc. (după cum este cazul).

Prin reprezentare înțelegem folosirea unor metode și tehnici diferite din domeniul tuturor artelor (tradiționale sau digitale), pentru a ajunge la un produs final cât mai creativ și specific scopului concursului.

Spre exemplu, produsul final poate fi unul din următoarele:

 • un material fizic – o serie de fotografii ale locurilor de memorie cu descrierea și povestea lor/ un colaj/ un ghid;
 • un material digital – un scurt film documentar despre locurile de memorie (povestea locurilor)/ un scurt film despre activitățile echipei desfășurate în respectivele locuri (povestea echipei)/ o hartă interactivă (în material fizic sau digital)/ o prezentare power point, sau altă formă de exprimare artistică.

Produsul final trebuie să conțină:

 • numele membrilor echipei și, unde este cazul, numele partenerilor, al voluntarilor, donatorilor, consilierilor etc
 • titlu și menționarea tehnicii folosite
 • numărul de fotografii / numărul de minute al filmului / dimensiunea hărții sau colajului, numărul de pagini ale ghidului, numărul de slide-uri etc.
 • o listă cu locurile memoriei la care s-a făcut referință în proiect.

Fie că veți avea un produs final realizat din material fizic sau în format digital, pentru jurizare se va pregăti un document digital, ce va fi trimis pe adresa de e-mail menționată mai jos.

Grupul țintă al acestui concurs îl reprezintă elevii din clasele IX-XII din unitățile de învățământ din România care aparțin de Ministerul Educației Naționale. Proiectul vizează liceenii care provin atât din mediul urban, cât și din cel rural.

Concursul implică lucrul în echipă, de aceea este adresat doar echipelor formate din 4 elevi și un profesor coordonator. Echipele participante vor repertoria locurile memoriei din orașele lor, urmând a folosi un număr între 5 și 10 locuri pentru a le prezenta juriului, într-o manieră pe care ei o vor alege din variantele prezentate mai sus.

Dosarul de înscriere la concurs va trebui să conțină în mod obligatoriu următoarele trei (3) documente:

 • O scurtă descriere (între 300 – 500 cuvinte, Times New Roman 12, spațiere 1.5) a proiectului (titlul, motivație, modalitate de lucru, produsul final, echipa).
 • Produsul final – acesta va fi trimis în format digital (jpg/ mov, power point etc.), documentul având denumirea identică cu titlul proiectului înscris în concurs.
 • Fișa de înscriere disponibilă pe site-ul Institutului.

Data limită de trimitere online a dosarului de înscriere este 20 martie 2016. Înscrierea se va face la adresa de e-mail concurs@www.iiccmer.ro. Emitentului i se va confirma primirea e-mailului.

Juriul, format din experți IICCMER, specialiști și reprezentanți ai Konrad Adenauer Stiftung, va evalua materialele de prezentare ale repertorierii organizate de tinerii din clasele IX-XII și va desemna 3 echipe câștigătoare.

Premiul concursului constă în participarea echipelor câștigătoare la o serie de evenimente ce vor avea loc într-o locație situată în Râmnicu-Sărat, județul Buzău, în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, în perioada 18 – 22 aprilie 2016. Cheltuielile de transport, cazare, masă și accesul în instituțiile culturale trecute în lista activităților vor fi asigurate de către organizatori. Programul celor 5 zile va conține activități culturale și sociale, de team building, cercetare de teren, workshop-uri, conferințe, vizionări de filme etc., după un calendar care va fi anunțat ulterior.

Notă: Proiectele înscrise în ediția 2015 a concursului nu pot fi înscrise nu pot fi înscrise și în ediția 2016. Încurajăm echipele să alcătuiască proiecte originale, cu locuri cât mai variate și inedite.

Perioada de desfășurare și etape ale proiectului:

 1. Lansarea proiectului: 9 februarie 2016
 2. Perioada de aplicare la concurs: 9 februarie – 20 martie 2016
 3. Perioada de evaluare a aplicațiilor: 21 – 28 martie 2016
 4. Anunțarea rezultatelor: 30 martie 2016
 5. Programul Școala Altfel: 18 – 22 aprilie 2016

IICCMER își rezervă dreptul de a utiliza materialele de prezentare în viitoarele sale activități. Participanții cedează drepturile de autor către IICCMER.