În urma analizării dosarelor de participare la Concursul de Manuscrise (ediția 2016-2017), Comitetul Director a decis respingerea tuturor propunerilor pe anul în curs. Din păcate niciuna dintre propunerile de anul acesta nu a întrunit punctajul necesar pentru a fi acceptat spre publicare cu sprijinul IICCMER. Conform Regulamentului oficial, criteriile punctate au fost relevanța manuscrisului pentru obiectivele IICCMER, experiența și calificările autorului, calitatea scriiturii și a documentării folosite, respectiv oportunitatea publicării.Nr. crt.

Autor

Titlu

Punctaj total

1.

Brănescu Isabela

Dacă vreți să faceți o poezie

2,06 p

2.

Matus Adrian

Rebelii cu o cauză. Receptarea contraculturii americane în Europa Centrală și de Est în timpul comunismului

4,68 p

3.

Pop Marin

Corneliu Coposu și exilul românesc sub lupa Securității

3,06 p

4.

Rozenberg Veronica

Procesele economice intentate funcţionarilor evrei din Comerţul Exterior în ultima perioada a conducerii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1960-1964)

4,81 p

5.

Stoenescu Lăcrămioara

Soldați la roabă și lopată. Detașamentele de muncă forțată din România comunistă

3,93 p