Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) are plăcerea de a anunța organizarea unei sesiuni de practică de specialitate online pentru studenți și masteranzi în perioada 15 iunie – 15 septembrie.

IICCMER va asigura implicarea studenților și masteranzilor acceptați la practica de specialitate în proiectele curente derulate de experții IICCMER: proiectul muzeal „Memorialul Închisoarea Râmnicu Sărat”, Fototeca online a comunismului românesc, valorificarea site-urilor pe care le administrează IICCMER, campanii de promovare a IICCMER în media și pe rețelele sociale, etc. De asemenea, IICCMER încurajează studenții și masteranzii selectați să propună valorificarea unor noi piste de cercetare și/sau organizarea de evenimente, cu posibilitatea prelungirii colaborării după încheierea stagiului de practică.

IICCMER va asigura logistica adecvată pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a timpului de practică, conform convenției și contractului de practică semnat cu fiecare beneficiar. În baza acestor documente, IICCMER va pune la dispoziția studenților un spațiu de lucru adecvat, garantându-le totodată colaborarea cu întreg corpul de cercetători, în scopul dobândirii de informații teoretice  și competențe practice, cu acordul prealabil al reprezentanților IICCMER și în limita capacității tehnice și logistice a Institutului.

Sunt încurajate atât solicitările venite din partea instituțiilor de învățământ superior, cât și candidaturile directe ale studenților pasionați de trecutul recent.

Solicitările instituționale și candidaturile individuale (scrisoare de intenție, CV și recomandarea unui cadru didactic universitar/cadru didactic coordonator de practică) se depun la adresa practica.student@www.iiccmer.ro în perioada 1 iunie – 15 august. Rezultatul procesului de selecție va fi comunicat personal fiecărui candidat.

IICCMER are în vedere calendarele diferite ale instituțiilor de învățământ universitar și va asigura activitățile și supravegherea de specialitate a studenților practicanți în perioada 15 iunie – 15 septembrie.

Contact:

Luciana M JINGA

luciana.jinga@www.iiccmer.ro

tel: 0740.676.132

 

*Sursă foto: Parlamentul European