În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1724 prin care a fost înfiinţat şi funcţionează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), cu completările şi modificările ulterioare, una dintre principale atribuţii ale instituţiei noastre este aceea de a identifica „legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decizii ministeriale, regulamente interne şi alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizării şi funcţionării aparatului represiv”.

În perioada 1948 – 1989, au fost emise câteva mii de acte normative care nu au fost publicate în Buletinul Oficial al RPR / RSR. Decretele şi Hotărârile Prezidiului Marii Adu nări Naţionale / Consiliului de Stat (în 1961 Prezidiul MAN îşi schimbă titulatura în Consiliul de Stat), Decretele prezidenţiale (începând cu anul 1974) şi Hotărârile Consiliului de Miniştri se află astăzi în custodia Arhivelor Naţionale, Secretariatului General al Guvernului şi Consiliului Legislativ.

IICCR publică un prim lot de 77 de acte normative, care se referă la înfiinţarea şi organizarea unor instituţii de stat (AGERPRES, Consiliul de Miniştri, Consiliul de Stat, Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, Oficiul Economic Central „Carpaţi” etc.), dreptul la pensie al persoanelor care au desfăşurat „activitate revoluţionară” înainte de 23 august 1944, încadrarea lucrătorilor cu munca politică în grupa a III-a de muncă la stabilirea pensiei, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate, salarizarea personalului clerical şi diplomatic, dreptul persoanelor care călătoresc în străinătate în interes personal de a utiliza anumite sume în valută, sporul special acordat salariaţilor care lucrau în unităţile agricole de stat izolate situate în Delta Dunării, drepturile jucătorilor şi antrenorilor de fotbal din echipele de categoria A şi B, acordarea de recompense persoanelor care contribuie la descoperirea infracţiunilor privind metalele preţioase şi devizele etc.

Aceste documente inedite provin din Biblioteca Consiliului Legislativ şi au fost fotocopiate în cursul anului 2006 de către experţii Serviciului investigaţii speciale din cadrul IICCR.

De asemenea, IICCR postează câteva documente privind organizarea şi funcţionarea organelor locale şi centrale de partid, care se regăsesc la Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

  • Instrucţiuni cu privire la organizarea evidenţei şi păstrarea dosarelor de membru de partid. 1968;
  • Instrucţiuni cu privire la selecţionarea, pregătirea şi promovarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid şi la organizarea evidenţei acestor cadre. 1968;
  • Hotărârea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 20 – 21 noiembrie 1972 cu privire la unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii comitetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti, îmbunătăţirea controlului pe linie de partid şi de stat, precum şi pentru organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activităţii economico – sociale şi constituirea comisiilor pe domenii în unităţile economice;
  • Instrucţiuni cu privire la alegerea organelor locale de partid. 1974.

 

Opis

doc descarcă document (PDF)

1. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 441 din 25 mai 1951 pentru reorganizarea Agenţiei Române de Presă „AGERPRES”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949-1952, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
2. Decret nr. 135 din 15 martie 1973 privind organizarea agenţiei române de presă „AGERPRESS”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
3. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1396 din 29 noiembrie 1972 privind autorizarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România de a distruge biletele de bancă improprii circulaţiei. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, iulie – decembrie 1972, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
4. Decret nr. 466 din 31 decembrie 1960 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la şi către Partidul Muncitoresc Romîn. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
5. Decret nr. 223 din 28 iunie 1978 privind stabilirea sumelor în valută la care au dreptul persoanele care călătoresc în străinătate, în interes personal. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. doc descarcă document (PDF)
6. Decret nr. 205 din 21 aprilie 1956 cu privire la stabilirea unor drepturi pentru cetăţenii şi foştii cetăţeni romîni repatriaţi pe baza Decretului nr. 253/1955. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
7. Decret nr. 291 din 17 august 1977 pentru completarea unor prevederi ale Decretului Nr.80 din 15 aprilie 1977, privind primirea la studii, pe cont propriu, în Republica Socialistă România, a cetăţenilor străini . SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1977, 1 ianuarie-31 decembrie. doc descarcă document (PDF)
8. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 425 din 24 aprilie 1974 privind unele măsuri referitoare la şcolarizarea cetăţenilor străini în Republica Socialistă România. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, ianuarie – iunie 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
9. Decret nr. 484 din 16 iunie 1962 privind planificarea şi executarea cheltuielilor pentru securitatea statului. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
10. Decret nr. 111 din 10 aprilie 1974 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Miniştri. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
11. Decret nr. 168 din 22 martie 1973 cu privire la structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
12. Decret nr. 47 din 30 ianuarie 1970 pentru modificarea Decretului nr. 783 din 13 noiembrie 1969, privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificării. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
13. Decret nr. 155 din 19 iunie 1974 privind organizarea Consiliului tehnic de coordonare a producţiei de tehnică militară. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
14. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 663 din 13 octombrie 1962 privind folosirea unor credite bugetare prevăzute în planurile anuale de cheltuieli ale Departamentului Cultelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
15. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 267 din 23 februarie 1954 privind stabilirea sarcinilor şi organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri „AGERPRES”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949-1952, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
16. Decret nr. 150 din 16 martie 1973 privind organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
17. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1100 din 29 septembrie 1975 pentru acordarea sporului special prevăzut la art.3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1386/1957, personalului tehnic-administrativ care lucrează în unităţile agricole de stat izolate situate în delta şi lunca Dunării, subordonate Consiliului Superior al Agriculturii. doc descarcă document (PDF)
18. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 494 din 29 aprilie 1971 privind salarizarea personalului tehnic-administrativ şi operativ din cadrul Întreprinderii Hotel Intercontinental Bucureşti. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, ianuarie – iulie 1971, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
19. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 683 din 11 septembrie 1963 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea învătămîntului limbii şi literaturii romîne şi al limbilor şi literaturilor străine în institutele de învăţămînt superior. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1963, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
20. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 474 din 23 mai 1962 pentru autorizarea înfiinţării Institutului Romîn pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, ca organizaţie obştească. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
21. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 600 din 11 iunie 1962 privind încetarea activităţii Institutului Romîn pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, precum şi stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Institutului Romîn pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea, ca organizaţie obştească. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. doc descarcă document (PDF)
22. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1573 din 9 decembrie 1971 privind înfiinţarea Institutului de ştiinţe politice şi de studiere a problemei naţionale, al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, iulie – decembrie 1971, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
23. Decret nr. 157 din 24 martie 1970 privind majorarea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Afacerilor Externe prin anexa la Decretul 589 din 21 august 1969. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
24. Decret nr. 133 din 19 aprilie 1972 privind determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au deţinut funcţia de ambasador sau de ministru plenipotenţiar, ca şefi de misiuni diplomatice. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
25. Decret nr. ? pentru modificarea Decretului Nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
26. Decret nr. 126 din 17 martie 1970 pentru completarea Decretului Nr. 784 din 15 noiembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
27. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 16 din 11 februarie 1963 cu privire la imprimarea biletelor de bancă, a biletelor de tezaur şi baterea monedei metalice în anul 1963. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1963 în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
28. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 833 din 19 iunie 1970 privind înfiinţarea şi organizarea Oficiului Economic Central „Carpaţi. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, martie – decembrie 1970, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR doc descarcă document (PDF)
29. Decret nr. 57 din 19 martie 1977 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului Societatea mixtă „OLTCIT” S.A.. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, 1 ianuarie – 31 decembrie 1977. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
30. Decret nr. 533 din 27 decembrie 1978 privind completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 57/1977 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului Societăţii mixte „OLTCIT” S.A. Craiova. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
31. Decret nr. 376 din 19 octombrie 1977 privind trecerea Bazei de export Palas Constanţa din cadrul Oficiului Economic Central Carpaţi la Întreprinderea de comerţ exterior Prodexport din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1977. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
32. Decret nr. ? din ? privind privind dreptul la pensie al persoanelor care au desfăşurat activitate revoluţionară. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
33. Decret nr. 225 din 28 iunie 1978 pentru stabilirea contribuţiei nete lunare acordate de la bugetul de stat la retribuirea personalului clerical şi valoarea acesteia în etapa I, anul 1978. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
34. Decret nr. 108 din 29 aprilie 1977 pentru modificarea Amendamentului la contractul de societate al Societăţii mixte cu răspundere limitată „ROM CONTROL DATA”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1977. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
35. Decret nr. 425 din 27 decembrie 1976 pentru aprobarea Normelor privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români angajaţi la societăţile mixte cu sediul în străinătate, precum şi ale cetăţenilor români delegaţi în consiliile de administraţie şi comisiile de cenzori ale societăţilor mixte cu sediul în ţară sau străinătate. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1976. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR doc descarcă document (PDF)
36. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 141 din 17 februarie 1970 cu privire la majorarea contribuţiei ce se acordă din bugetul statului pentru salarizarea personalului de cult şi aplicarea experimentală a noului sistem de salarizare şi majorarea salariilor pentru muncitorii şi personalul tehnic-administrativ din cadrul cultelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, ianuarie – martie 1970, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
37. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1951 din 31 decembrie 1970 privind internarea în Secţia A a Spitalului „Elias” şi în alte unităţi sanitare a persoanelor prevăzute în anexă. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, martie – decembrie 1970, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
38. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 124 din 28 februarie 1961 privind organizarea participării întreprinderilor comerciale şi industriale din Republica Populară Romînă la tîrgurile şi expoziţiile internaţionale. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961 – 1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR doc descarcă document (PDF)
39. Decret nr. 14 din 17 ianuarie 1975 privind trecerea în categoria drumurilor naţionale a drumului „Transfăgărăşan”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
40. Decret nr. 608 din 26 decembrie 1957 privind unele măsuri pentru reorganizarea mişcării de cultură fizică şi sport. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949 – 1974, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
41. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 67 din 5 februarie 1970 privind condiţiile în care cetăţenii români sînt autorizaţi să utilizeze sume din valuta legal dobîndită. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, ianuarie – martie 1970, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
42. Decret nr. 90 din 16 martie 1978 privind stabilirea cursului oficial în lei al valutelor ţărilor nesocialiste şi dinarului iugoslav, precum şi pentru modificarea coeficientului intern de decontare a valutelor din operaţiuni de comerţ exterior prevăzut în Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
43. Decret nr. 344 din 8 septembrie 1978 privind modificarea Decretului Consiliului de Stat nr. 90/1978 pentru stabilirea cursului oficial în lei al valutelor ţărilor nesocialiste şi dinarului iugoslav, precum şi pentru modificarea coeficientului intern de decontare a valutelor din operaţiuni de comerţ exterior prevăzut în Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1978. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
44. Decret nr. 222 din 6 iulie 1976 privind completarea normelor de structură şi a structurii organizatorice tip pentru „Activitatea de comerţ exterior” prevăzute în anexa la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unităţile economice, devenit Legea nr. 68/1973, cu modificările ulterioare. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1976. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR doc descarcă document (PDF)
45. Decret nr. 66 din 22 martie 1977 privind unele măsuri referitoare la zonarea seismică a teritoriului Republicii Socialiste România. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1 ianuarie – 31 decembrie 1977. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
46. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 2765 din 9 noiembrie 1967 privind încadrarea lucrătorilor cu muncă politică în grupa a III-a de muncă la stabilirea pensiei. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1967, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
47. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1792 din 7 septaembrie1956 privind înfiinţarea Casei Culturale Studenţeşti din Bucureşti. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1956, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
48. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 399 din 17 iunie 1963 privind autorizarea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanţa de a acoperi cheltuielile ocazionate cu mutarea cetăţenilor, ca urmare a deschiderii unor şantiere de construcţii. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1963, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
49. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 899 din 1 iulie 1958 privind constituirea Comitetului Naţional de Irigaţii şi Desecări al Republicii Populare Romîne şi afilierea acestuia la Comisia Internaţională de Irigaţii şi Desecări. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1958, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
50. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 528 din 30 aprilie 1960 privind unele măsuri necesare creşterii numărului turiştilor străini ce vizitează Republica Populară Romînă. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1960, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
51. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1239 din 5 septembrie 1958 pentru acordarea de recompense persoanelor care contribuie la descoperirea infracţiunilor privind metalele preţioase şi devizele. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1958, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
52. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1125 din 29 mai 1969 privind deplasările în străinătate ale delegaţilor organizaţiilor socialiste şi primirile de delegaţi străini . SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1969, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
53. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 484 din 15 iulie 1964 cu privire la modalitatea asigurării documentelor de transport pentru unele persoane chemate în faţa organelor judiciare. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1964-1966, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
54. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acţiunii de electrificare a satelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1958, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
55. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 2223 din 8 octombrie 1966 privind modul de finanţare a activităţii pioniereşti. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1964-1966, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
56. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1247 din 30 august 1960 pentru reglementarea drepturilor şi obligaţiillor jucătorilor şi antrenorilor de fotbal din echipele de categoria A şi B. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1960, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
57. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 662 din 13 octombrie 1961 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale lucrătorilor, cetăţeni străini, din Redacţia Emisiunilor pentru Străinătate a Comitetului de Radiodifuziune şi Televiziune. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1961-1962, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
58. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 362 din 12 iunie 1964 privind drepturile personalului medico-sanitar detaşat în staţiunile Mamaia şi Eforie -Nord în vederea asigurării asistenţei sanitare a turiştilor străini. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1964-1966, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
59. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 565 din 24 martie 1969 privind organizarea unor activităţi pentru străini de către Consiliul Superior al Agriculturii, în colaborare cu Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1969, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
60. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 452 din 12 martie 1969 privind plata cu ora şi plata unor indemnizaţii pentru activităţi prestate în unităţile cultelor. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1969, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
61. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 40 din 20 ianuarie 1968 privind unele măsuri în legătură cu publicitatea pentru produse străine prin emisiunile de radio şi televiziune, presă, publicaţii şi cinematografe. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1968, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
62. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 2076 din 20 septembrie 1968 privind unele măsuri în legătură cu publicitatea produselor străine la bazele sportive. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1968, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
63. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 322 din 17 februarie 1968 privind numirea şi eliberarea din funcţie a secretarilor comitetelor executive ale consiliilor populare. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1968, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
64. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 2162 din 18 noiembrie 1969 privind desemnarea personalului român pentru a fi angajat la societăţi cu sediul în străinătate la care participă organizaţii economice socialiste române, precum şi drepturile acestuia. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1969, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
65. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 2647 din 30 noiembrie 1968 cu privire la înscrierea în proiectul de buget de stat a unor fonduri necesare pentru activităţi organizate de Uniunea Tineretului Comunist. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1968, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
66. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1519 din 24 iunie 1967 privind unele măsuri referitoare la trimiterea bolnavilor pentru tratament medical în străinătate. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1967, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
67. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 187 din 1 februarie 1968 privind organizarea vînătoarei şi pescuitului în apele de munte pentru turiştii şi invitaţii străini. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1968, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
68. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1739 din 29 noiembrie 1960 privind stabilirea zilelor nelucrătoare. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1960, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
69. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1242 din 22 iulie 1954 pentru organizarea şi funcţionarea caravanelor cinematografice. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
70. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 1310 din 27 iulie 1954 privitoare la conservarea unor dosare judecătoreşti ce interesează securitatea statului. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
71. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 790 din 29 mai 1954 privind înfiinţarea întreprinderii de Stat „Editura pentru Literatură Politică”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
72. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 2583 din 17 octombrie 1954 pentru asigurarea apariţiei şi expedierii la timp a ziarelor şi publicaţiilor periodice. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
73. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 198 din 8 martie 1951 privind aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea „Fondului Literar al Scriitorilor din Republica Populară Română”. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1949-1952, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
74. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 127 din 31 ianuarie 1954 privind mărirea conţinutului în aur al leului şi fixarea preţului de cumpărare al aurului de către Banca de Stat. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
75. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 4197 din 14 decembrie 1953 privind înfiinţarea Institutului de Cercetări Juridice al Academiei R.P.R. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
76. Hotărîre a Consiliului de Miniştri nr. 465 din 18 februarie 1953 privind reorganizarea Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei R.P.R. SURSA: „Consiliul Legislativ” – Acte normative nepublicate, 1953-1954, în vigoare la 1 ianuarie 1975. Documentarea a fost realizată de Mihail Bumbeş, Mihai Burcea, Marius Stan şi Florin Soare – experţi IICCR. doc descarcă document (PDF)
77. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2282 din 15 decembrie 1969 pentru aprobarea Regulamentului privind executarea unor pedepse şi a măsurii arestării preventive. Document pus la dispoziţie de către Domnul Julian Rosengren – Romanian Imprisonment Watch: www.romimpwatch.org doc descarcă document (PDF)
78. „Instrucţiuni cu privire la organizarea evidenţei şi păstrarea dosarelor de membru de partid. 1968”. SURSA: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Secţia Organizatorică a C. C. al P. C. R., Dosar nr. 84 / 1968. Document pus la dispoziţie de Andrei Muraru, şeful Serviciului investigaţii speciale – IICCR. doc descarcă document (PDF)
79. „Instrucţiuni cu privire la selecţionarea, pregătirea şi promovarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid şi la organizarea evidenţei acestor cadre. 1968”. SURSA: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Secţia Organizatorică a C. C. al P. C. R., Dosar nr. 85 / 1968. Document pus la dispoziţie de Andrei Muraru, şeful Serviciului investigaţii speciale – IICCR. doc descarcă document (PDF)
80. Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 20 – 21 noiembrie 1972 cu privire la unele măsuri pentru perfecţionarea activităţii comitetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti, îmbunătăţirea controlului pe linie de partid şi de stat, precum şi pentru organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activităţii economico – sociale şi constituirea comisiilor pe domenii în unităţile economice. SURSA: „Buletinul Oficial al RSR”, partea I, anul VIII, nr. 133, vineri, 24 noiembrie 1972. Documentare realizată de Mihai Burcea, expert în cadrul Serviciului investigaţii speciale – IICCR. doc descarcă document (PDF)
81. Instrucţiuni cu privire la alegerea organelor locale de partid. 1974. SURSA: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Secţia Organizatorică a CC al PCR, Dosar nr. 54 / 1974. Documentare realizată de Mihai Burcea, expert în cadrul Serviciului investigaţii speciale – IICCR. doc descarcă document (PDF)