Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Ordin nr. 12 din data de 04.08.2021 a procedat la verificarea competenţelor profesionale din cadrul interviului organizat în data de 02.09.2021 a candidatului care a formulat contestaţie la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de DEBUTANT din cadrul Compartimentului Cercetare și Investigații Speciale:

 

În urma verificării înregistrării audio a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor a acordat candidatului următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Postul

Punctaj interviu

Rezultatul contestaţiei

Rezultat final interviu

1

1928/16.08.2021

Expert debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

75,66

61,3

ADMIS

Punctajul minim pentru promovarea interviului este de 50 de puncte.