În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de expert II, debutant şi secretar în cadrul IICCMER

Nume şi prenume candidat

Postul

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

1962/19.08.2021

Expert II (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

85,26

ADMIS

1956/19.08.2021

Expert II (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

72,60

ADMIS

1919/13.08.2021

debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

66,80

RESPINS

1957/19.08.2021

debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

73,05

ADMIS

1918/13.08.2021

debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

53,38

RESPINS

1928/16.08.2021

debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

65,49

RESPINS

1952/18.08.2021

debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

74,39

ADMIS

1935/17.08.2021

debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

70,71

RESPINS

1970/19.08.2021

Secretar (M) – Compartimentul Secretariat, Comunicare și Relații Publice

96,50

ADMIS

 

 

Afișat azi, 06.09.2021, ora 14.00 la sediul şi pe site-ul IICCMER.