Nr. crt.

Numărul de înregistrare al dosarului

Punctaj interviu

Rezultat interviu

1

1919/13.08.2021

74

ADMIS

2

1957/19.08.2021

90,66

ADMIS

3

1918/13.08.2021

53,66

ADMIS

4

1928/16.08.2021

75,66

ADMIS

5

1910/12.08.2021

41,66

RESPINS

6

1952/18.08.2021

97

ADMIS

7

1935/17.08.2021

82,33

ADMIS

  • Conform prevederilor art. 31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.
  • Afişat astăzi 03.09.2021 ora 10.00, la sediul INSTITUTULUI DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ȘI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC (din București, sector 2, Str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 10) și pe site-ul IICCMER