Comisia de contestaţie, numită prin Ordin nr. 12 din data de 04.08.2021 a procedat la verificarea competenţelor profesionale din cadrul probei scrise organizate în data de 30.08.2021 a candidatului care a formulat contestaţie la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de DEBUTANT din cadrul Compartimentului Cercetare și Investigații Speciale:

 

În urma verificării răspunsurilor date la subiectele extrase pentru proba scrisă, comisia de contestaţie a acordat candidatului următorul punctaj:

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Postul

Punctaj probă scrisă

Rezultatul contestaţiei

Rezultat final probă scrisă

1

1949/18.08.2021

Expert debutant (cercetător) – Compartimentul Cercetare și Investigații speciale

27,66

26,76

RESPINS

 

Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 50 de puncte.