În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare al dosarului

Funcție

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

3.

1942/18.08.2021

 

Funcționar
(gestionar)

33,5

RESPINS

4.

1929/16.08.2021

17

RESPINS

Candidatii nemulţumiți de rezultatele probei scrise, pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Adriana Romanowski (Piaţa Victoriei, nr. 1) şi e-mail adriana.romanowski@gov.ro
Afișat azi, 30.08.2021, ora 11.30 la sediul şi pe site-ul IICCMER.

 

Secretar comisie de concurs
Adriana Romanowski