– economist;
– responsabil resurse umane;
– gestionar.

În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcție

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

1963/19.08.2021

economist

RESPINS

Nu îndeplinește cond. de vechime cf. art. 6 alin. (1) lit. d) din HG 286/2011

2.

1955/19.08.2021

Expert (responsabil resurse umane)

RESPINS

Nu îndeplinește cond. de vechime cf. art. 6 alin. (1) lit. d) din HG 286/2011

3.

1942/18.08.2021

 

funcționar (gestionar)

ADMIS

 

4.

1929/16.08.2021

ADMIS

 

5.

1917/13.08.2021

RESPINS

Nu îndeplinește cond. de vechime cf. art. 6 alin. (1) lit. d) din HG 286/2011

Candidații declarați “admis” vor susţine în data de 27.08.2021 la ora  11:00 – proba scrisă  la sediul SGG, din Piața Victoriei nr. 1, București (clădirea Guvernului României).
Candidatii nemulţumit de rezultatele selecției dosarelor, pot formula contestaţie în termen de 1 zi  de la afişare (24 ore), care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Adriana Romanowski, la adresa adriana.romanowski@gov.ro sau la tel. 0727.945.059.
Afișat azi, 24.08.2021