Având în vedere prevederile art. 30 alin.(1) și alin.(4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.

crt.

Număr de înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. 3180/03.11.2022 77 82,66 79,83 ADMIS  

 

Afişat astăzi, 25.11.2022, ora  11,00.

Secretar comisie de concurs: Gabriel Coman