În conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.        3114/31.10.2022 RESPINS       Din documentele depuse la dosar privind vechimea în muncă, nu rezultă îndeplinirea condiţiei: experiența ca bibliotecar, funcționar documentare sau arhivar de minim 1 an.
2.        3180/03.11.2022 ADMIS  

 

Contestaţiile formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei, la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 15.11.2022, ora 11.00, la sediul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

Afişat astăzi, 10.11.2022, ora  11,00.

Secretar comisie de concurs: Gabriel Coman