Având în vedere prevederile art. 30 alin.(3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:

 

Nr.

crt.

Număr de înregistrare dosar Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. 3180/03.11.2022 82,66 ADMIS  

 

Afişat astăzi, 22.11.2022, ora  11,00.

Secretar comisie de concurs: Gabriel Coman