Bucureşti, 22 octombrie 2018. Prin intermediul deciziei Prim-Ministrului nr. 280/22.10.2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 888/22.10.2018, la propunerea preşedintelui Consiliului Ştiinţific, Dinu Zamfirescu, formulată prin adresa nr. 1967 din 12 octombrie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/5693 din 12 octombrie 2018, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc are următoarea componenţă:

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Ştiinţific stabilește obiectivele generale ale Institutului şi analizează rezultatelor activităţii ştiinţifice a IICCMER. Consiliul se întruneşte de câte ori este necesar şi funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. El este întrunit în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Preşedintele Consiliului Ştiinţific asigură promovarea deciziilor Consiliului şi monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică a acestuia, pe plan intern şi internaţional. Pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată, Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi membrii săi nu sunt remuneraţi.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la la telefon +40 21 316 7565 sau la e-mail office@www.iiccmer.ro

***

Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.