București, 17 decembrie 2019. La editura Polirom a apărut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) volumul Borbély Ernő – Academia politică de la Aiud. Deținuți politici în România anilor ’80, ediție îngrijită de Dalia Báthory, cercetător IICCMER și Andreea Cârstea.

Volumul este rezultatul celei mai ample campanii de culegere de interviuri cu foști deținuți politici din România anilor ’80, inițiată de Borbely Ernő, el însuși încarcerat la Aiud în aceeași perioadă. Mărturiile reunite aici sunt însoțite de o analiză a contextului care a făcut posibilă detenția politică, astfel încât cititorul are posibilitatea să înțeleagă pe deplin evenimentele relatate. Un volum necesar, care constituie o sursă documentară de primă mână pentru clarificarea unei părţi importante a istoriei recente.

În anii ’80, reputația nefastă a Penitenciarului Aiud s-a extins și în mediul internațional, unde s-a aflat că funcționa ca principal centru de detenție pentru persoanele arestate și condamnate pentru diverse culpe de natură politică. Aiudul reprezenta un spațiu carceral a cărui misiune era nu numai de a-i izola pe opozanții și disidenții regimului, ci și de a împiedica un proces de contagiune socială. Cu toate acestea, politicii au transformat chiar și acest mediu concentraționar într-un spațiu de propagare a unor idei antiregim, de schimb de experiență și opinii și de creare a unor conexiuni cu persoane cu care împărtășeau aceleași viziuni și idealuri. Volumul de față este cu atât mai valoros cu cât, dincolo de toate aspectele de detenție, aduce în prim-plan elemente importante de istorie socială din ultimii 40 de ani, expuse cu franchețe de cei care au avut tăria să ducă până la capăt o luptă refuzată de cei mai mulți dintre compatrioții lor. Acest lucru se datorează cu precădere ghidului de interviu realizat de Borbély Ernő, care reușește să extragă din experiențele bogate ale intervievaților atât esențele definitorii ale parcursului individual, cât și pe cele ale societății românești, de la evoluțiile socialiste ale anilor `80 până la transformarea capitalistă a anilor 2000.

Volumul Borbély Ernő – Academia politică de la Aiud. Deținuți politici în România anilor ’80 este disponibil online și în librării.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e- mail office@www.iiccmer.ro sau la numărul de telefon 021 316 7565.

*** Despre IICCMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) este o structură guvernamentală înfiinţată în 2005 şi aflată în coordonarea Primului Ministru. Rolul său rezidă, înainte de toate, în gestionarea şi analizarea din punct de vedere ştiinţific a perioadei totalitare şi a consecinţelor sale. În al doilea rând, IICCMER sprijină crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale cu finalitate memorială, contribuind astfel la articularea contextului în care valorile şi drepturile fundamentale să fie receptate de societatea noastră post-totalitară. Nu în ultimul rând, IICCMER are rolul de a aduna, arhiva şi publica documente referitoare la memoria exilului românesc.

Mai multe detalii despre activitatea IICCMER: https://www.iiccmer.ro/ sau https://www.facebook.com/InstitutuldeInvestigareaCrimelorComunismului.