Proiectul de inventariere şi de publicare a fişelor matricole de penitenciar ale foştilor deţinuţi politici demarat de IICCR la jumătatea anului 2007 a ajuns în cea de-a doua fază, punând la dispoziţia publicului materialul aferent literelor D, E şi F. Totalul general pentru aceste trei litere este de aproximativ 11.800 fişe matricole, în urma prelucrării cărora a rezultat un număr de 7.577 deţinuţi politici.

Şi de această dată includem o listă cu personalităţi politice, de cultură şi militare binecunocute care au trecut prin închisorile regimului communist, din care menţionăm pe generalii Nicolae Dăscălescu, Nicolae Dragomir şi Alexandru C. Filitti (unul din eroii legendari ai armatei române din Primul Război Mondial), pe colonelul Mircea Elefterescu (fost şef de cabinet al mareşalului Antonescu), pe diplomaţii Camil Demetrescu şi Romulus Dianu, pe părintele Mina Dobzeu (părintele spiritual al lui Nicolae Steinhardt), pe profesorul Silviu Dragomir (fost secretar al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia), pe scriitorul Radu Demetrescu (cunoscut sub pseudonimul Radu Gyr), pe Ion Flueraş (liderul social-democraţiei româneşti interbelice) sau pe binecunoscutul disident şi luptător pentru drepturile foştilor deţinuţi politici Constantin-Tic Dumitrescu. 

Proiectul este completat de o lista cu acronime şi prescurtări care pot fi întâlnite în fişele matricole, cu scopul de a uşura descifrarea acestora de către cei interesaţi.