Istoricul Marius Oprea a lansat luni, 13 aprilie, ora 18:00, la Cărtureşti Verona, cartea Şase feluri de a muri. Volumul, aflat la limita dintre ficţiune şi istorie, porneşte de la şase istorii din comunism, atestate de documente, care au în comun moartea. Şase istorii cu acelaşi final tragic, în care personajele intră în legătură cu scriitorul, i se confesează. Marius Oprea prezintă evenimentele şi îi descoperă în arhive pe actorii acestora, iar apoi le creionează un întreg destin.

Şase feluri de a muri e o carte care captează emoţia cititorilor, deşi autorul se bazează, aşa cum observă şi prefaţatoarea volumului, Zoe Petre, pe „nesfîrşita banalitate a oceanului de procese-verbale”. Represiunea comunistă este înfăţişată în dimensiunea sa cea mai profundă, dincolo de statisticile reci pe care le citează de obicei istoricii. Moartea, traductibilă la scara istoriei în termeni ştiinţifici sau juridici, devine ea însăşi personaj, iar Marius Oprea a preferat să îmbine „ceea ce am găsit ca istoric cu ceea ce am imaginat ca scriitor, să o descifrez”.

Totodată, cartea descrie lupta înverşunată a Securităţii în anihilarea manifestărilor libertăţii de opinie în perioada comunistă.

Au prezentat cartea, alături de autor, Zoe Petre, Mircea Cărtărescu şi Stelian Ţurlea.