Colecția Publicații

În urma donației făcute de către personalități sau de către urmași ai acestora a documentelor, publicațiilor și a altor materiale, acestea au fost predate fără instrumente de evidență și fără o delimitare fizică. Prin urmare, conform legislației arhivistice aflate în vigoare, s-a procedat la separarea documentelor de arhivă de publicații, întocmindu-se o listă a acestora la fiecare fond personal în parte și anexarea ei la inventarul arhivistic, cu menționarea cotei aferente din bibliotecă. În urma prelucrării arhivistice și predării publicațiilor exilului românesc la Biblioteca IICCMER, se va întregi colecția, în vederea stabilirii unei situații clare asupra apariției fiecărei publicații în parte.

Acestea vor fi dispuse în mod alfabetic, iar, în cadrul fiecăreia, pe an, serie, număr. Se regăsesc publicații din toate colțurile lumii, din Europa, America, Australia, Asia, având ca limbă principală română, dar se întâlnesc și materaile în limbile engleză, franceză, germană etc. Acestea abordează diverse teme de natură politică, socială, fac referire la situația din țară și condamnarea regimului comunist.

Curând în document PDF