Documente tehnice și înregistrări online

În urma donațiilor făcute de către personalități marcante ale exilului românesc, printre materialele documentare s-au identificat și documente tehnice și de înregistrare tehnică.

Prin acestea se înțelege totalitatea actelor purtătoare de informație tehnică sau produse ale acțiunii de înregistrare tehnică pe suporți magnetici, fotosensibili etc. Ele de organizează separat din cauza naturii suportului și deci a conservării cât și a regimului de consultare și valorificare.

Ordonarea documentelor tehnice și de înregistrare se face după natura suportului și în cadrul acesteia pe baza criteriului cronologic, menționându-se proveniența la fiecare unitate în parte. Cotarea acestora se face în ordinea intrării lor în arhivă, adică pe baza criteriului cronologic.

S-au identificat casete video, casete audio, benzi de magnetofon, CD-uri, DVD-uri, care conțin informații referitoare la activitatea românilor din exil, întâlniri, interviuri, discuții de la radio, vizite marcante, diverse evenimente culturale, politice.

Documente tehnice și de înregistrare tehnică

Descarcă document PDF